S'està cercant, espereu....

2019-01-28 - València

Vés enrere 2019-01-28

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
28-01-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 28 DE ENERO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 17 de desembre de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0002 - "Proposa declarar la caducitat de l'expedient de retaxació de càrregues del PAI ""Moreras II NPR-5"".
Expediente: E-03001-2011-000190-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - "Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en l'àrea dotacional privada ocupada per la Residència Llar ""Santa Teresa de Jornet"".
Expediente: E-03001-2014-000075-00 - Aprovat amb esmenes
0004 - "Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PRIM ""Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre"".
Expediente: E-03001-2018-000045-00 - Aprovat
0005 - "Proposa aprovar definitivament de ""l'Estudi de Detall de les parcel·les 15.1 i 15.2 del PRIM de Patraix"".
Expediente: E-03001-2018-000129-00 - Aprovat
0006 - Proposa sotmetre a informació pública i iniciar el procés de consulta del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0007 - Proposa aprovar inicialment l'Ordenança Municipal de Mobilitat.
Expediente: E-01801-2015-002428-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0008 - Sr. Estellés, sobre reversió del carril bici de l'avinguda de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2019-000027-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Estellés, sobre paralització d'obres i reversió del carril bici de l'avinguda Regne de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000027-00 - Rebutjat
0010 - Sr. Estellés, sobre paralització d'obres i reversió del carril bici del carrer Alacant.
Expediente: O-89CIU-2019-000027-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Estellés, sobre alternatives al tram de l'Anell Ciclista de Colón-Xátiva.
Expediente: O-89CIU-2019-000027-00 - Rebutjat
0012 - Srs. Estellés i Giner, sobre l'Observatori de l'Habitatge impulsat per la UPV.
Expediente: O-89CIU-2019-000027-00 - Rebutjat
0013 - Sr. Estellés, sobre vigència d'EMT Bonobús personalitzat per a famílies nombroses o monoparentals.
Expediente: O-89CIU-2019-000027-00 - Contestada
PREGUNTES.
0014 - Sr. Monzó, sobre aplicació Ordenança Ocupació Domini Públic per a la instal·lació de passarel·les per als vianants Falles 2017 i 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0015 - Sr. Mendoza, sobre carril bici avinguda Regne de València.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0016 - Sr. Mendoza, sobre carril bici avinguda de Burjassot.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0017 - Sr. Mendoza, sobre marquesina EMT en plaça Tetuan.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0018 - Sr. Novo, sobre actuació municipal per a la reparació de la Torreta Sud de l'antiga Estació d'Aragó.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0019 - Sr. Novo, sobre contractació execució obres en vivendes municipals per la delegació de Vivenda ARRU Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0020 - Sr. Novo, sobre descontaminació terrenys ocupats per l'antiga empresa Bunge (abans Moyresa).
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0021 - Sr. Novo, sobre eliminació aparcament projecte travessies al mar entre carrers Barraca i Sant Pere del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0022 - Sr. Novo, sobre estudi de millora de l'espai urbà del barri de Sant Marcel·lí.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0023 - Sr. Novo, sobre expropiació del sòl per a l'obertura del carrer José Andreu Alabarta.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0024 - Sr. Novo, sobre paralització de l'execució de la ZAL.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0025 - Sr. Novo, sobre sol·licituds d'ajudes al patrimoni rural protegit, Convocatòria 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0026 - Sr. Novo, sobre actuació municipal per a recuperar el mur de tancament del Monestir de Sant Miquel dels Reis.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0027 - Sr. Novo, sobre cost actuacions de condicionament provisional de la zona de servici portuària en Natzaret.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0028 - Sr. Novo, sobre eliminació aparcament projecte reurbanització carrer paral·lel al mar entre Amparo Guillem i Pintor Ferrandis del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0029 - Sr. Novo, sobre eliminació places d'aparcament en el Projecte de peatonalización entorn mercat Sant Pere Nolasco.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0030 - Sr. Novo, sobre exigències municipals, al Govern Central, en matèria de vivenda.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0031 - Sr. Novo, sobre expropiacions en aplicació de l'art. 104 de la LOTUP.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0032 - Sr. Novo, sobre registre d'obsequis Societat Pla Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2019-000007-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre carril bici avinguda de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre carril bici avinguda Regne de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre carril bici del carrer Alacant.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre ascensors del pàrquing de Bruixes.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre adjudicació de la vigilància del pàrquing del Mercat Central.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre informe de Mobilitat i reunions de Mobilitat Sostenible amb les empreses de lloguer de vehicles elèctrics.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre projecte de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre càmeres de control de trànsit en Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellès, sobre projecte de la plaça de Sant Agustí.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre el bescanviador de Tetuan.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre espai 'verd' al carrer Sant Vicent des de plaza d'Espanya a Sant Agustí.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre els problemes d'acumulació del trànsit en Carda i Murillo.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre aparcaments d'interconnexió modal a València 2018 i 2019. Solars adscrits a Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre el pla de Mobilitat Metropolità.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre el projecte d'prdenació de la plaça de Xúquer.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre carregadors per a vehicles elèctrics a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre els embossos de trànsit durant la campanya nadalenca.
Expediente: O-89CIU-2019-000012-00 - Contestada
0050 - PRECS I PREGUNTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0051 - Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la parcel·la situada als carrers Dolores Marqués i Cercle de Belles Arts.
Expediente: E-03001-2018-000199-00 - Aprovat