2019-01-24 - València

null 2019-01-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
24-01-2019
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN DE 24-01-2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 13 de desembre de 2018.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIÓ
0002 - "Moció que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Paralització i retirada del Projecte de modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89POP-2019-000003-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0003 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Assistència tècnica per als processos participatius de Malilla, Castellar-Oliveral i Morvedre"".
Expediente: O-89POP-2019-000003-00 - Contestada
0004 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Canvi de denominació de la Junta Muncipal de Districte de Pobles de l'Oest"".
Expediente: O-89POP-2019-000003-00 - Contestada
0005 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Modificació dels articles 103 i 104 del Reglament Orgànic de Govern i Administració"".
Expediente: O-89POP-2019-000003-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Botelló"".
Expediente: O-89POP-2019-000003-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Fundació de la Policia Local"".
Expediente: O-89POP-2019-000003-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Ordenança de Convivència Ciutadana"".
Expediente: O-89POP-2019-000003-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'informe de Bombers per a Diligències Prèvies 902/2018 del Jutjat Instrucció 10 de València (passarel·la per als vianants falles 2017 i 2018)"".
Expediente: O-89POP-2019-000003-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta el Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Informes de Bombers sobre la infraestructura dels Concerts de Vivers 2018"".
Expediente: O-89POP-2019-000003-00 - A contestar en pròxima sessió
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit a València i conseqüències per a les persones"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit de ciclistes amb altres modalitats de transport a València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Anell Ciclista"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de patinets elèctrics a València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Multes a bicicletes i patinets elèctrics a la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Sancions de Trànsit en 2018 vs anys anteriors a la ciutat de València, desglossat per manera de transport"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Sancions per excés de velocitat a la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Execució pressupostària 2018 en participació i transparència"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Descentralització de Juntes de Districte, cas de la Punta"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Projectes de DecidimVLC d'edicions anteriors"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Projectes aprovats de DecidimVLC"".
Expediente: O-89CIU-2019-000010-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Conseqüències que puga tindre en la plantilla de la Policia Local l'entrada en vigor del Decret 1449/2018 referent a la possibilitat de la jubilació anticipada dels policies locals"".
Expediente: O-89CIU-2019-000008-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Possibles conseqüències que tindrien en la plantilla de la Policia Local la baixada brusca d'efectius com a conseqüència de la jubilació d'un nombre important de policies locals per l'entrada en vigor del Reial decret"".
Expediente: O-89CIU-2019-000008-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Possibles mesures a adoptar per part de la Regidoria de Seguretat Ciutadana per a fer front a una disminució del nombre de policies locals en la plantilla com conseqüència de les baixes per jubilació que es produiran en la plantilla de la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2019-000008-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0026 - "Pregunta formulada ""in voce"" pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la pregunta pendent de contestar en la sessió anterior relativa a ""Multes a bicicletes i patinets elèctrics en la Ciutat de València"".
Contestada
0027 - "Pregunta formulada ""in voce"" per la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, Concejala no adscrita, relativa als ""Desfibriladors"".
Contestada
0028 - "Pregunta formulada ""in voce"" per la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, Regidora no adscrita, relativa a la causa de la no eixida dels bombers en la processó de Sant Antoni.
Contestada
0029 - "Prec formulat ""in voce"" pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatiu a la pregunta pendent de contestar en la sessió anterior relativa a ""Multes a bicicletes i patinets elèctrics en la Ciutat de València"".
Quedar assabentat