2019-01-24 - València

null 2019-01-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
24-01-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE ENERO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 13 de desembre de 2018.
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2018-002889-00 - Aprovat
0003 - Denegació de compatibilitat per a activitat pública com a membre del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
Expediente: E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""les mesures a adoptar per part de la Regidoria de Personal com a conseqüència de les baixes per jubilació que es produiran en la plantilla de Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2019-000005-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, ""sobre les conseqüències que es poden derivar davant una baixada brusca de la plantilla de Policia Local com a conseqüència de la jubilació massiva de Policies Locals per l'entrada en vigor del RD 1449/2018, de 14 de desembre""
Expediente: O-89CIU-2019-000005-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, ""sobre la situació que provocarà en la plantilla de Policia Local les jubilacions per l'entrada en vigor del Decret 1449/2018, de 14 de desembre"".
Expediente: O-89CIU-2019-000005-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre ""no adjudicació del concurs de la infraestructura de la Cavalcada dels Reis 2019""
Expediente: O-89POP-2019-000006-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Jubilacions i baixes definitives del personal al servici de l'ajuntament des del 15 d'octubre de 2018"".
Expediente: O-89POP-2019-000006-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Personal funcionari i laboral que està actualment de baixa"".
Expediente: O-89POP-2019-000006-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Modificació del subfactor responsabilitat direcció"".
Expediente: O-89POP-2019-000006-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Modificació del nivell en llocs de certes categories de tècnics d'administració especial"".
Expediente: O-89POP-2019-000006-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Provisió de places d'agents de la policia local per mitjà d'interinaje"".
Expediente: O-89POP-2019-000006-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-