2019-01-24 - València

null 2019-01-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
24-01-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - COMISSIÓ MEDI AMBIENT DE 24-01-2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si procedix, de l'acta de la sessió de data 13 de desembre del 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI D'EDUCACIÓ
0002 - Acceptació resolució Conselleria de delegació de competències IES PESET ALEIXANDRE (num. 41) del pla Edificant
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
0003 - Canvi del règim jurídic de l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals i dels seus estatus
Expediente: E-00400-2018-000010-00 - Aprovat
MOCIONS
0004 - Moció que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre promoció dels 'Miracles' de Sant Vicent Ferrer, Patró de València.
Expediente: E-89CIU-2019-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Moción que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre jornades culturals dedicades a l'escriptor, José Augusto Martínez Ruiz 'Azorín'.
Expediente: E-89CIU-2019-000005-00 - Aprovat
PREGUNTES
0006 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la situació de l'antic poliesportiu de El Saler.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0007 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre qüestions de personal de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0008 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre contractació de personal formador en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre places escolars vacants en centres concertats.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la llista d'espera del servici ""Menjar a Casa"".
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la llista d'espera del servici de teleasistència domiciliaria.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la llista d'espera del servici d'Ajuda a Domicili.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre família en vivenda precària en el barri d'Orriols.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre família en vivenda precària en el barri de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'operació fred 2018/2019.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la situació del Conveni de col.laboració amb la Fundació Vicente Balsco Ibañez i fons.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre la no adjudicació del concurs per a la infraestructura de la cavalcada de Reis 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre contractes extemporanis en Expojove 2018-2019.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre la retransmissió de les campanades de la nit de cap d'any 2018-2019.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre el sopar de la nit de cap d'any 2018-2019.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0021 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre convenis amb els patrocinadors de la cavalcada de Reis 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000004-00 - Contestada
0022 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre petició dels funcionaris del SIAM.
Expediente: E-89CIU-2019-000003-00 - Contestada
0023 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ús de l'edifici de la plaça del Pilar.
Expediente: E-89CIU-2019-000003-00 - Contestada
0024 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre intervenció arqueològica en el Búnker del Saler.
Expediente: E-89CIU-2019-000003-00 - Contestada
0025 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre photocall en el Museu Faller.
Expediente: E-89CIU-2019-000003-00 - Contestada
0026 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre projecte expositiu del Centre Arqueològic de l'Almoina.
Expediente: E-89CIU-2019-000003-00 - Contestada
0027 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre atenció a persones sense sostre en l'operació fred.
Expediente: E-89CIU-2019-000003-00 - Contestada
0028 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre atenció a persones en exclusió social.
Expediente: E-89CIU-2019-000003-00 - Contestada
0029 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre campanya en mitjans de comunicació de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-89CIU-2019-000003-00 - Contestada
0030 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre Expojove 2018.
Expediente: E-89CIU-2019-000003-00 - Contestada
0031 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre informe de la dona en les Falles.
Expediente: E-89CIU-2019-000003-00 - Contestada
0032 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el llegat de l'escriptor Blasco Ibáñez.
Expediente: E-89CIU-2019-000003-00 - Contestada
0033 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'activitat 'Tennis al Carrer' a la ciutat de València.
Expediente: E-89CIU-2019-000004-00 - Contestada
0034 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre una permuta amb el Sporting Club de Tennis.
Expediente: E-89CIU-2019-000004-00 - Contestada
0035 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre instal·lacions de tennis a la ciutat de València.
Expediente: E-89CIU-2019-000004-00 - Contestada
0035 - PRECS I PREGUNTES
DEPATX EXTRAORDINARI
SERVICI D'EDUCACIÓ
0036 - Aprovar la nova composició del Consell Escolar Municipal
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 13 de desembre de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança per a la protecció contra la contaminació lumínica del Parc Natural de l'Albufera inclòs al terme municipal de València.
Expediente: E-03602-2018-000152-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe Meses de Treball ZAS del Carme (gener).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (gener).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0005 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Gestió dels Jardins del Real o Vivers""
Expediente: O-89CIU-2019-000016-00 - Rebutjat
0006 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Campanya conscienciació reciclatge de RAEES"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0007 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Contractes de Jardineria.""
Expediente: O-89CIU-2019-000006-00 - Contestada
0008 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accessibilitat dels parcs municipals d'oci infantil"".
Expediente: O-89CIU-2019-000006-00 - Contestada
0009 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Servei de poda"".
Expediente: O-89CIU-2019-000006-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Activitat de la Fundació Observatori del Canvi Climàtic en el 4t Trimestre de 2018"".
Expediente: O-89CIU-2019-000006-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Entrades i eixides d'animals en el nucli zoològic de Benimamet en el quart trimestre de 2018"".
Expediente: O-89CIU-2019-000006-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Implantació de sensors per a mesurament omplit de contenidors"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Alerta de contínues molèsties intencionades als ocells en reserves de l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Itinerari adaptat en el Parador del Saler Natursenda"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Contenidors soterrats en barris de València"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Mortaldat de peixos al costat de la depuradora de Pinedo"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a "" ""Praderies de gespa"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Arbres talats per carril bici"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Adorns florals en barris"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardins en Vivers"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en carrer Nicolau Primitiu"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells al carrer Campos Crespo"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda en carrer dels Gremis"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda en plaça Josep Melià i Castello"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda al carrer José Andreu Alabarta"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda al carrer Arquitecte Segura de Lago"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en carrer Arquitecte Segura de Lago"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en carrer Dr. Rafael Bartual"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en carrer José Andreu Alabarta"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tales d'arbratge 2018"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Parc vell de Sant Isidre"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Neteja i desbrossament del talús del carrer dels Gremis"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Soroll d'avions"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Molí del Tell"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Naturia"".
Expediente: O-89POP-2019-000002-00 - Contestada
0036 - PRECS I PREGUNTES
Contestada