2018-12-17 - València

null 2018-12-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
17-12-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 17 DE DICIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 12 de novembre de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - "Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual Detallada del PGOU en l'àmbit del ""Carrer Doctor Buen"" en Benimàmet.
Expediente: E-03001-2018-000068-00 - Aprovat
0003 - "Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'Illa de casses 11.1 del Sector 6 del Pla Parcial ""Malilla Nord"".
Expediente: E-03001-2018-000107-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de l'Estudi de Detall de la Sub-Illa M1 del Pla Parcial Ciutat de les Arts i les Ciències.
Expediente: E-03001-2018-000243-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0005 - "Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat per ""Urbanizadora Xerea, S.L."" contra l'acord del Ple de data 27 de juliol de 2018.
Expediente: E-03502-2007-000266-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0006 - Proposa acceptar la delegació de competències de regulació dels semàfors aprovada per l'Ajuntament d'Alboraia.
Expediente: E-01801-2016-004785-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.
0007 - Sr. Novo, sobre aparcament subterrani en l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Estellés, sobre asfaltat de vials de circulació i pavimentat de voreres de carrers i avingudes de València i Pobles de València en 2019.
Expediente: O-89CIU-2018-000305-00 - Contestada
0009 - Sr. Estellés, sobre consens en el carril bici de l'Avinguda de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2018-000305-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Estellés, sobre ús provisional de solars urbans de propietat pública.
Expediente: O-89CIU-2018-000305-00 - Contestada
PREGUNTES.
0011 - Sr. Mendoza, sobre xarxa de recarrega elèctrica de vehicles.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0012 - Sr. Mendoza, sobre cotxes elèctrics compartits.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0013 - Sr. Mendoza, sobre autorització d'aparcaments de vehicles oficials.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0014 - Sr. Mendoza, sobre servei Valenbisi.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0015 - Sr. Mendoza, sobre inseguretat vial.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0016 - Srs. Grima i Estellés, sobre Observatori de l'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre factures del bicifest sense autorització.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre restriccions als patinets proposada per la DGT no incloses en la proposta d'Ordenança de Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre ampliació de la V-21.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre reclamacions i queixes en EMT València.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre projecte de la Plaça de Sant Agustín.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre càmeres de control de tràfic en Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre pàrquing de Bruixes.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre projecte de la Plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre paper de Mobilitat Sostenible en el projecte de la Plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre rutes escolars segures.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre carril bici de Regne de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre relació de l'Ajuntament de València amb les empreses de lloguer de vehicles elèctrics.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre actualització de dades de Valenbisi.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre carrils bici 2019 i situació dels carrils bici en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre situacions del regidor delegat de Mobilitat amb la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre la viabilitat del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0033 - Srs. Giner i Estellés, sobre el desenvolupament del Pla Estratègic de l'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre execució Pla Confiança en general.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació del carrer José Andreu Alabarta.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre solar Jesuïtes.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre la ZAL.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre la revisió de l'ordenació estructural del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre l'expropiació de l'immoble situat en el carrer Editor Manuel Aguilar.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre el programa ARRU.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre les llicències d'obres.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre Informe de Avaluació Edifici.
Expediente: O-89CIU-2018-000294-00 - Contestada
0043 - Sr. Novo, sobre aparcament públic en el solar del carrer Nino Bravo i Alcalde Gisbert Rico.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0044 - Sr. Novo, sobre obertura del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0045 - Sr. Novo, sobre ajudes al patrimoni rural protegit. Convocatòria 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0046 - Sr. Novo, sobre centre per a persones sense sostre en Plaça Pilar - Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0047 - Sr. Novo, sobre començament obres projecte de remodelació Plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0048 - Sr. Novo, sobre compatibilitat urbanística de l'ús d'aparcament en superfície.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0049 - Sr. Novo, sobre decisió sobre el futur del Bloc de Portuaris.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0050 - Sr. Novo, sobre eliminació places d'aparcament en el projecte de reurbanització del carrer dels Àngels.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0051 - Sr. Novo, sobre eliminació places d'aparcament en el projecte de reurbanització del carrer Sant Pere (2).
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0052 - Sr. Novo, sobre negociació amb SAREB per a vivendes de lloguer social.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0053 - Sr. Novo, sobre Pla del Ministeri de Foment VPP en Quarters de Sant Vicent.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0054 - Sr. Novo, sobre Projecte de rehabilitació de La Ceramo.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0055 - Sr. Novo, sobre reobertura hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0056 - Sr. Novo, sobre urbanització carrer Segona República Espanyola.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
0057 - Sr. Novo, sobre urbanització parcel·la en Malilla per a construcció del Centre de Salut.
Expediente: O-89POP-2018-000112-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0058 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta pel carril bici del carrer General Gil Dolz, si gira cap al carrer Amadeu de Savoia o si segueix en línia recta cap a l'Avinguda de Suècia.
Contestada
0059 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. El Sr. Estellés pregunta quina durada tenen les obres del carril bici en l'Av. Regne de València.
Contestada
0060 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta per l'incident de bloqueig dels ascensors en l'aparcament del Centre Històric-Mercat.
Contestada
0061 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta per la informació apareguda sobre l'estació d'autobusos.
Contestada