2018-12-13 - València

null 2018-12-13

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
13-12-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - COMISSIÓ MEDI AMBIENT DE 13-12-2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si procedix, de l'acta de la sessió de data 8 de novembre del 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI D'EDUCACIÓ
0002 - Canvi de representant en el Consell Escolar Municipal
Expediente: E-02101-2018-000488-00 - Aprovat
0003 - Sol·licitud delegació de competències Pla Edificant del nou CEIP 106 zona Malilla
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ
0004 - Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals.
Expediente: E-02250-2018-000335-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - Moció que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la plaça Alfredo Candel
Expediente: O-89CIU-2018-000301-00 - Rebutjat
0006 - Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la placa de la sala Salvador Chuliá en el conservatori municipal José Iturbi.
Expediente: O-89CIU-2018-000297-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0007 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre desperfectes en Pabelló Lluís Puig.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre contractació de servicis docents per al desenrotllament de tallers de dinàmica corporal en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre contractació de servicis docents per al desenrotllament de tallers de dramatització en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre places escolars vacants en la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la noticia que 50 persones deixen la seua vivenda en Saïdia
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el centre d'acollida d'immigrants i centre cívic al barri d'Ayora.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost Municipal de 2018 per la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la llista d'espera del servici d'Ajuda a Domicili.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la llista d'espera del servici ""Menjar a Casa"".
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la llista d'espera del servici de Teleasistència domiciliaria.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre el pressupost destinat a commemorar en 2017 i 2018 la declaració de les falles de València com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, sobre subvenció al Consell de la Joventut de València.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, sobre el Consell Escolar Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, sobre la contractació de servicis docents per al desenrotllament de tallers de dansa i balls en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2018-000109-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre retirada de plaques.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el pla de restauració de plaques.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre subvenció de 2019 a la Junta Central Vicentina.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre actes en commemoració del VI centenari de la mort de Sant Vicent.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ampliació dels usos culturals de la nau 3 del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre restauració de la Senyera.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Museu Històric.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el projecte expositiu de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Pla Integral de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre Conveni amb el Gremi d'Artistes Fallers.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre audiovisuals de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el cobrament de preu públic al Centre Arqueològic de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre exposicions en museus i sales municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Centre de Documentació de Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la realització de guies de mà de la Casa Museu Benlliure.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la pàgina web de la Regidoria de Cultura.
Expediente: O-89CIU-2018-000290-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre despeses en reparacions i manteniment en instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2018-000291-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre piscines que complisquen les mesures olímpiques.
Expediente: O-89CIU-2018-000291-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la il·luminació del poliesportiu Dr. Lluch.
Expediente: O-89CIU-2018-000291-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el personal electricista per a instal·lacions esportives municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000291-00 - Contestada
0040 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
SERVICI D'EDUCACIÓ
0041 - Acceptació resolució Conselleria de delegació de competències Fase 2 i 3 del pla Edificant
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 8 de novembre de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe Meses de Treball ZAS del Carme (desembre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Proposa aprovació definitiva ZAS del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (desembre).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0005 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Neteja solar carrer Suïssa"".
Expediente: O-89CIU-2018-000299-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Neteja solar Passeig Federico Trenor"".
Expediente: O-89CIU-2018-000299-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Poda washingtonias en carrer Eugènia Viñes"".
Expediente: O-89CIU-2018-000299-00 - Aprovat amb esmenes
0008 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Neteja extraordinària per alerta de pluja"".
Expediente: O-89CIU-2018-000299-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0009 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Renovació de col·lectors en diferents carrers de València"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Obres de canalització d'aigua paralitzades al costat del Pont del Real"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Catàleg d'arbres"".
Expediente: O-89CIU-2018-000288-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Emissió de gasos EDAR Pinedo"".
Expediente: O-89CIU-2018-000288-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Emissió de soroll i vibracions EDAR Pinedo"".
Expediente: O-89CIU-2018-000288-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en carrer Gran Canària""
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells sense manteniment en carrer María Carbonell"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Brutisia en el jardí del carrer Riu Pisuerga"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Manteniment i neteja del jardí de Simón Bolívar"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Manteniment i neteja del jardí de la plaça Francesc Momblanch"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Palmeres al carrer Vicent la Roda"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda moreres al carrer Cavite"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells buits i bruts al carrer Illa de Hierro"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Arbrat en mal estat en l'avinguda dels Tarongers"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Baladres en carrer Pavía"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardins previstos per a 2019"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Subvencions a entitats animalistes"".
Expediente: O-89POP-2018-000107-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES