S'està cercant, espereu....

2018-11-12 - València

Vés enrere 2018-11-12

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
12-11-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 22 d'octubre de 2018.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.
0002 - Sr. Mendoza, sobre aparcament per a patinets.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0003 - Sr. Novo, sobre construcció de vivendes assistencials.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
PREGUNTES.
0004 - Sr. Mendoza, sobre instal·lació de aparcabicis.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0005 - Sr. Mendoza, sobre Consell d'Administració de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0006 - Sr. Mendoza, sobre carrils bici.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0007 - Sr. Mendoza, sobre estacionament en superficie.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0008 - Sr. Mendoza, sobre pàrquing de Bruixes.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0009 - "Sr. Mendoza, sobre contratació serveis aparcament 'Centre Històric-Mercat Central""
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0010 - Sr. Estellés, sobre la línia de finançament ARRU.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0011 - Sr. Estellés, sobre les llicències d'obres.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre el mur de les Sitges de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre els informes de compatibilitat urbanística.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre el nou camp de futbol de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre el manteniment de la passarel·la General Avilés.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre l'Agència de la Bicicleta i el Pla Director de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre els plans de mobilitat sostenible en 2018 i 2019 respecte als solars cedits per altres delegacions.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre les dades concretes dels viatges del regidor delegat de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre els criteris adoptats per a triar la ubicació de solars en la permuta de Tabacalera.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre les places d'aparcaments.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre el detall de despeses de la Setmana Europea de la Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre la composició de la Mesa de la Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre el segur per a bicicletes i patinets.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre el nou reglament de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre les obres en l'anell ciclista.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre l'engegada del pàrquing de Bruixes.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre els índexs d'intensitat de tràfic en la xarxa ciclista de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre el reasfaltat de carrers de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre els fons FEDER per a les àrees de Mobilitat Sostenible i Desenvolupament Urbà.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre el compromís del regidor delegat de Mobilitat per a reprendre el soterrament de les vies a Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre el control per càmeres en les zones peatonalizadas de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre les manifestacions veïnals a Ciutat Vella per una peatonalització justa.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre el cens de vehicles matriculats.
Expediente: O-89CIU-2018-000270-00 - Contestada
0035 - Sr. Novo, sobre acord Ajuntament i SAREB per a cessió de vivendes per a lloguer social.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0036 - Sr. Novo, sobre convocatòria urgent de la Comissió Tècnica de Patrimoni.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0037 - Sr. Novo, sobre quarter d'Enginyers.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0038 - Sr. Novo, sobre eliminació places d'aparcament en el Projecte de reurbanització del carrer Sant Pere.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0039 - Sr. Novo, sobre fitxes del Catàleg dels immobles de la Universitat de València
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0040 - Sr. Novo, sobre hotel en carrer Colon, 2 i Russafa, 3.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0041 - Sr. Novo, sobre permuta en immobles de Pla Cabanyal per a vivenda social.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0042 - Sr. Novo, sobre Pla Rehabilitació Patrimoni Municipal Vivendes d'Alquiler. El Cabanyal. Pla Confiança.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0043 - Sr. Novo, sobre política de vivenda del govern municipal (2).
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0044 - Sr. Novo, sobre projecte de reurbanització del carrer dels Àngels.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0045 - Sr. Novo, sobre reunió Conselleria - Ministeri de Foment sobre la V-21.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0046 - Sr. Novo, sobre reurbanització del Passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0047 - Sr. Novo, sobre urbanització de la UE-4 de Velluters.
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0048 - Sr. Novo, sobre vivendes noves per a lloguer (2).
Expediente: O-89POP-2018-000102-00 - Contestada
0048 - PRECS I PREGUNTES.
0049 - Proposa l'ampliació del projecte de municipalizació per a l'ampliació de l'objete social de l'EMT.
Expediente: E-01801-2018-001811-00 - Aprovat
0050 - "Proposa aprovar la prestació del servici d'estacionament de vehicles de l'aparcament públic ""Centre Històric-Mercat Central"" en règim de gestió directa i encarregar la seua prestació a l'EMT.
Expediente: E-01801-2018-003411-00 - Aprovat