2018-11-08 - València

null 2018-11-08

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
08-11-2018
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN DE 08-11-2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 18 d'octubre de 2018.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0002 - "Moció que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a les ""Bases reguladores de la 5a edició dels Pressupostos participatius d'inversions"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Rebutjat
0003 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al ""Reglament de Transparència i Participació Ciutadana"".
Expediente: O-89CIU-2018-000274-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0004 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Subvencions en els projectes de participació ciutadana Maritim 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Contestada
0005 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Subvencions en els projectes de participació ciutadana Ciutat Vella 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Subvencions en els projectes de participació ciutadana Patraix 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Subvencions en els projectes de participació ciutadana Russafa 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Subvencions en els projectes de participació ciutadana Transits 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Subvencions en els projectes de participació ciutadana Abastos 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Subvencions en els projectes de participació ciutadana Exposició 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Violència de Gènere"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presente el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'aparcament en el solar municipal. Policia Local"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Gorrillas"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Denuncies de la Policia Local"".
Expediente: O-89POP-2018-000098-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit a València i conseqüències per a les persones"".
Expediente: O-89CIU-2018-000267-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit de ciclistes amb altres modalitats de transport a València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000267-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid"".
Expediente: O-89CIU-2018-000267-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Anell Ciclista"".
Expediente: O-89CIU-2018-000267-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives a la ""Adquisició de desfibril·ladors per a la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000266-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives a la ""Formació que han rebut els policies per a utilitzar els desfibril·ladors"".
Expediente: O-89CIU-2018-000266-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives a la ""Ubicació dels desfibril·ladors adquirits per a la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000266-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives a ""L'ús i la distribució que se li ha donat als desfibril·ladors que s'han adquirit per a la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000266-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives al ""Nombre d'intervencions contra la venda il·legal en via pública realitzada per la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000266-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives al ""Nombre de decomisos i material requisat per la Policia Local a venedors il·legals en via pública"".
Expediente: O-89CIU-2018-000266-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives als ""Llocs en els quals s'han realitzat intervencions de venda il·legal en via pública a la Ciutat de València, per part de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000266-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives als ""Llocs on s'han realitzat decomisos de producte a venedors il·legals en via pública a la Ciutat de València durant les intervencions realitzades per la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000266-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives a les ""Actuacions dutes a terme contra la venda il·legal en via pública per policies locals a la Ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000266-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Muncipal Ciutadans, relatives a les ""Actuacions que realitzarà la Policia Local de València contra la venda il·legal en vía pública a la Ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000266-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES