S'està cercant, espereu....

2018-11-08 - València

Vés enrere 2018-11-08

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
08-11-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - COMISSIÓ MEDI AMBIENT DE 08-11-2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si procedix, de l'acta de la sessió de data 18 d'octubre del 2018.
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL
0002 - "Normes d'utilització de les instal.lacions del teatre ""El Musical"" (TEM)
Expediente: E-01905-2018-000187-00 -
0003 - Normativa d'ús de les biblioteques municipals de València
Expediente: E-01905-2018-000188-00 -
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre informes juridico-tècnics per a la sol·licitud de la declaració d'entitat local menor de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0005 - Moció que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre monuments en homenatge als artistes fallers i als pirotècnics.
Expediente: O-89CIU-2018-000271-00 -
0006 - Moción que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'exterior del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000272-00 -
0007 - Moción que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre els camps de futbol del Tram VIII del Riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2018-000272-00 -
PREGUNTES
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la campanya ""Massa per a la Carabassa""
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0009 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre l'execució d'inversions del pressupost de 2018 per la Delegació d'Esports.
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre l'execució d'inversions del pressupost de 2018 per la Delegació d'Educació.
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre places vacants en escoles infantils municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre l'execució d'inversions del pressupost de 2018 per la Delegació de Juventut.
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'execució d'inversions del pressupost de 2018 per la Delegació de Cooperació al Desenrotllament i Migració.
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'execució d'inversions del pressupost de 2018 per la Delegació d'Inserció Socio-Laboral.
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'execució d'inversions del pressupost de 2018 per la Delegació de Persones Majors.
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'execució d'inversions del pressupost de 2018 per la Delegació de Serveis Socials.
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre usuaris del servici ""Menjar a Casa"".
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre usuaris del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre usuaris del servici de teleassistència domiciliària.
Expediente: O-89POP-2018-000099-00 -
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre actuacions i gestions sobre el refugi del carrer Serrans.
Expediente: O-89CIU-2018-000268-00 -
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre visites al búnquer del Saler
Expediente: O-89CIU-2018-000268-00 -
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ubicació del teatre ""El Musical"".
Expediente: O-89CIU-2018-000268-00 -
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre les rutes als patrons de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000268-00 -
0024 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre Expojove.
Expediente: O-89CIU-2018-000268-00 -
0024 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ
0025 - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Expediente: E-02221-2016-000249-00 -
0026 - Aprovar el pla de servicis socials de la ciutat de València 2019-2023.
Expediente: E-02201-2018-000352-00 -
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 18 d'octubre de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (novembre).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0003 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al ""Jardí enfront del Carrer María Moliner (Filòloga) en La Punta"".
Expediente: O-89CIU-2018-000273-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Recollida d'estris en La Punta"".
Expediente: O-89CIU-2018-000273-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - "MOCIÓ que presenta Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al ""Jardí ZAL II. Enfront del Carrer Juan Gilbert"".
Expediente: O-89CIU-2018-000273-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0006 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Col·lector Nord i resultats d'analítiques"".
Expediente: O-89CIU-2018-000265-00 - Contestada
0007 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Tala d'arbrat"".
Expediente: O-89CIU-2018-000265-00 - Contestada
0008 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Ús de microxips"".
Expediente: O-89CIU-2018-000265-00 - Contestada
0009 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Valoració municipal sobre l'increment de queixes per falta de neteja"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Increment queixes falta de neteja"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Contenidors plens de fem Rodrigo Pertegàs"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Làpides i creues carretera El Saler"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en carrer Carlos Climent González"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en carrer Encarna Albarracín"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en el carrer Carles Cortina"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en el carrer Casas Ibáñez"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en carrer Dr. Olóriz"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en el carrer Salamanca"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en Avda. Peris i Valero"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en carrer del Mestre Racional"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Palmeres i massissos enjardinats en el carrer la Pobla de Farnals"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí entre els carrers de Carlos Climent González i Casas Ibáñez"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en plaça Luis Martí Alegre"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Palmeres en el carrer Salvador Cerveró"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en el carrer Just Ramírez"".
Expediente: O-89POP-2018-000097-00 - Contestada
0025 - PRECS I PREGUNTES
0026 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe Meses de Treball ZAS.
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat