2018-10-29 - València

null 2018-10-29

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
29-10-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 29 DE OCTUBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió de data 1 d'octubre de 2018
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SINDIC DE GREUGES.-
0002 - Aprovació de l'informe mensual que compren des del 16 de setembre de 2018 al 15 d'octubre de 2018 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2018-000853-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0003 - "Pregunta susbscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Queixes rebudes sobre la Neteja de la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2018-000096-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-
0004 - Proposta de canvi en la data de celebració de les sessións de la Comissió del mes de novembre i desembre.-
Aprovat