2018-10-18 - València

null 2018-10-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
18-10-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ OCTUBRE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si procedix, de l'acta de la sessió de data 20 de setembre del 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ
0002 - Modificació del Reglament del Servici d'Ajuda a Domicili (SAD)
Expediente: E-02201-2017-000405-00 - Aprovat
SERVICI D'EDUCACIÓ
0003 - Sol·licitud delegació de competències 3 FASE Pla Edificant
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0004 - Sol·licitud adhesió Pla Edificant Nou CEIP Zona Malilla
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0005 - Sol·licitud delegació de competències Pla Edificant del IES Num 41 Patraix i CEIP Santo Angel de la Guarda
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
SERVICI DE CULTURA FESTIVA
0006 - Aprovació de les festes locals 2019
Expediente: E-01904-2018-001437-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0007 - Moció que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre homenatges pòstums a artistes plàstics valencians.
Expediente: O-89CIU-2018-000230-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenten el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Centre d'Acollida d' Immigrants del barri d'Aiora.
Expediente: O-89CIU-2018-000244-00 - Rebutjat
0009 - Moció que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, sobre el Centre d'Acollida d'Immigrants del barri d'Aiora.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre contractació del servici de gestió i assistència de la web de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre places ocupades en les escoles infantils municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre destí de les inversions previstes en la 3a i 4a modificació de crèdits de la FDM.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre participació en les Jornades d'Immigració i Ocupació.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre mesures sobre la igualtat de gènere.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la reunió amb entitats sobre centre d'acollida immigrants.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el Centre d'Acollida de Immigrants a Ayora.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre baixa de l'aportació municipal de cofinançament dels fons FEDER.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre el Museu Faller.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre Versafalles.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre partides de nova creació en cultura Festiva, en el pressupost municipal de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre subvenció a casals fallers.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre personal Expojove 2018-2019.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre la festa de nit de cap d'any 2018-2019.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre el Ban Municipal de Falles 2019.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre queixes falles 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre mosquits.
Expediente: O-89POP-2018-000087-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre actuacions en el búnquer del Saler.
Expediente: O-89CIU-2018-000229-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'escultura de Jaume I situada al Parterre.
Expediente: O-89CIU-2018-000229-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'estàtua de Roc Chabas.
Expediente: O-89CIU-2018-000229-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre actuacions en escultures.
Expediente: O-89CIU-2018-000229-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre inversions en Serveis Socials.
Expediente: O-89CIU-2018-000229-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ajudes al patrimoni immaterial.
Expediente: O-89CIU-2018-000229-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Pla Estratègic Cultural.
Expediente: O-89CIU-2018-000229-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre danys en les escultures dels Jardins de l'Hospital.
Expediente: O-89CIU-2018-000229-00 - Contestada
0034 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ
0035 - "Aprovació del ""Pla Municipal d'Immigració i Interculturalitat 2019-2022.""
Expediente: E-02250-2018-000302-00 - Aprovat
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 de setembre de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA D'ÀREA II. Fixar el calendari dels mesos de novembre i desembre de la Comissió per la modificació del règim de sessions del Ple d'aquestos mesos.
Expediente: O-05653-2018-000002-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (octubre).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe Meses de Treball ZAS.
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0005 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Mordeduras rates penades"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Retirat
0006 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Poda de washingtònies robustes en plaça de l'Església de la Fonteta de Sant Lluís"".
Expediente: O-89CIU-2018-000249-00 - Aprovat
0007 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Neteja de solars en el barri de la Fonteta"".
Expediente: O-89CIU-2018-000249-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - "MOCIÓ CONJUNTA que presenten els senyors José María Bravo Plana-Sala i Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Jardí mitgera carrer Campoamor"".
Expediente: O-89CIU-2018-000249-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "MOCIÓ CONJUNTA que presenten els senyors José María Bravo Plana-Sala i Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Jardí de la plaça Músic Cuesta"".
Expediente: O-89CIU-2018-000249-00 - Aprovat
0010 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Jardí en carrer Riu Bidasoa"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Jardí entre els carrers Compte de Torrefiel i Sant Doménec Savio"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Falta de neteja i estris en el jardí del MUVIM"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Aportació d'aigua a L'Albufera per la CHJ"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""8ª modificació de crèdits"".
Expediente: O-89CIU-2018-000236-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Activitat de la Fundació Observatori del Canvi Climàtic en el 3r Trimestre de 2018"".
Expediente: O-89CIU-2018-000236-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Entrades i eixides d'animals en el nucli Zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2018-000236-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Fedenva i esterilització felina"".
Expediente: O-89CIU-2018-000236-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Nombre de treballadors en època estival"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Cursos escola de jardineria"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Nínxols senzills i dobles disponibles"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Nínxols per a columbaris"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Horts urbans en jardins"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Arbres carrer Calixt III"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a "" Arbres carrer Cofrents"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Observatori del soroll"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Projecte grow green en Benicalap"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Brutícia en el Jardí del carrer Esteban Dolz del Castellar"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Mal estat del jardí del carrer Alcúdia de Crespins"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Palmeres en el carrer Arquitecte Tolsà"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Reposició d'arbrat i poda de palmeres en el carrer de Sant Vicent de Paül"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Brutícia en el Jardí del carrer Fray Francisco Cabezas"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Brutícia en el Jardí de la plaça de Sant Jeroni"".
Expediente: O-89POP-2018-000085-00 - Contestada
0033 - PRECS I PREGUNTES
Contestada
0034 - CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL. Proposta d'aprovació, si és el cas, de l'Estratègia Agroalimentària de València.
Expediente: E-02310-2018-000328-00 - Aprovat