2018-09-24 - València

null 2018-09-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
24-09-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 de juliol de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. SERVICIO DE PLANEAMIENTO.
0002 - "Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PRIM ""Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre"".
Expediente: E-03001-2018-000045-00 - Aprovat
0003 - "Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU ""Antiga Fàbrica de Tabacs"".
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0004 - "Proposa denegar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del PAI Unitat d'Execució ""D"" del PEPRI de Benimamet.
Expediente: E-03001-2000-000043-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0005 - "Proposa aprovar la cessió de la condició d'Agent Urbanitzador del Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució ""B"" Barri del Mercat.
Expediente: E-03502-2012-000027-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.
0006 - Sr. Estelles, sobre execució dels projectes pendents en l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2018-000220-00 - Rebutjat
0007 - Sr. Estellés, sobre l'actualització del cronograma i informació del programa EDUSI.
Expediente: O-89CIU-2018-000220-00 - Quedar assabentat
0008 - Sr. Estellés, sobre l'Ordenança de Circulació i l'ús segur dels vehicles de mobilitat personal.
Expediente: O-89CIU-2018-000220-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Sr. Novo, sobre estudi per a l'adquisició per l'Ajuntament de les Covetes de Sant Joan.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Aprovat
PREGUNTES.
0010 - Sr. Mendoza, sobre línea 25 EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0011 - Sr. Mendoza, sobre flota d'autobusos EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0012 - Sr. Mendoza, sobre exexució pressupost Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0013 - Sr. Mendoza, sobre fallada del sistema de gestió del tràfic.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0014 - Sr. Mendoza, sobre marquesina Plaça de Tetuán.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0015 - Sr. Mendoza, sobre Ordenança de Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0016 - Sr. Novo, sobre destí de l'immoble municipal en carrer Pare Luis Navarro, 170.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0017 - Sr. Novo, sobre execució pressupost Obres d'Infraestructura.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0018 - Sr. Novo, sobre informe AUMSA sobre la evaluació del Bloc de Portuaris (abans Ruiz Jarabo).
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0019 - Sr. Novo, sobre llicència ambiental Palau Albereda.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0020 - Sr. Novo, sobre llicencia rehabilitació dels Palaus del carrer Eixarchs i obres d'urbanització de la UE-4 de Velluters.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0021 - Sr. Novo, sobre molèsties per extractors del Mercat de Colón en carrer Jorge Juan.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0022 - Sr. Novo, sobre pla municipal de rehabilitació de vivendes de lloguer Sant Pere 33-Luis Despuig 20. El Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0023 - Sr. Novo, sobre restauració de la legalitat urbanística per canvi d'ús.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0024 - Sr. Novo, sobre reurbanització Plaça de Sant Agustí.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0025 - Sr. Novo, sobre situació administrativa de la llicència d'activitat de la Casa dels Bous.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0026 - Sr. Novo, sobre situació del projecte per a la desviació de la CV-308 al seu pas per Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0027 - Sr. Novo, sobre sobrecostos reurbanització carrers Barraca, Reina i Dr. Lluch entre Fco. Cubells i Empar Guillem. Pla Confiança.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0028 - Sr. Novo, sobre sobrecostos reurbanització carrers Barraca, Reina i Dr. Lluch entre Pescadors i Tarongers. Pla Confiança.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0029 - Sr. Novo, sobre limitació dels preus de lloguer per a ús de vivenda a València.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0030 - Sr. Novo, sobre pla municipal de rehabilitació de vivendes de lloguer Sant Pere 111. El Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0031 - Sr. Novo, sobre programació execució obres del projecte de reordenació de la Plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre la Setmana de la Mobilitat Sostenible 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre els patinets elèctrics en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre contactes amb empreses de lloguer de vehicles elèctrics/sharing en la ciutat de València
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre futura reforma Plaça de Sant Agustí.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre intensitat de tràfic en els accessos de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre situació del carril bici d'Avinguda del Cid a Sant Agustí.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre carril bici per davant de la seu de la Policia Local de l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre la caiguda del sistema de gestió de semàfors del 11 de setembre de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre processos judicials en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre publicació de l'escalafó del personal en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre dades servei de l'EMT en temporada estival.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre situació del sistema d'informació a bord en els autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre pròximes modificacions de línies de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre el conveni de l'EMT, exàmens i processos de promoció interna.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre les peatonalitzacions dutes a terme a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre l'Agència de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre la macroparada de Tetuán i el Ministeri de Defensa.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre els bescanviadors de Justícia i General Palanca.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre Pla de Mobilitat Metropolità i actuacions de l'Autoritat de Transport Metropolità en l'àmbit de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés. sobre el fullet (guia) de mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre la proposta alternativa de la V-21.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre el Bus Turistic.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre nova Ordenança de Circulació.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre l'equipament sociocultural de Guillem de Castro.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre la rehabilitació de la Ceramo.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre el Centre de Salut de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés sobre el mercat del lloguer a València.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre el patrimoni rural en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre l'execució d'obres de l'excavació, restauració i posada en valor de la muralla Islàmica.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre les obres en l'immoble de la plaça Javier Goerlich (abans Federico Maig).
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0064 - Sr. Estellés, sobre el manteniment de l'Estació del Nord.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0065 - Sr. Estellés, sobre l'Informe d'Avaluació de l'Edific.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre l'aparcament i la urbanització de Bruixes.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0067 - Sr. Estellés, sobre els blocs portuaris.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0068 - Sr. Estellés. sobre la Torre Miramar i entorn.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0069 - Sr. Estellés, sobre les obres en els mesos estivals.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0070 - Sr. Estellés, sobre les obres del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0071 - Sr. Estellés, sobre les subhastes d'immobles en El Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0072 - Sr. Estellés, sobre les previsions d'execució de la remodelació de la xarxa arterial ferroviària del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0073 - Sr. Estellés, sobre les obres Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0074 - Sr. Estellés, sobre les previsions d'execució del túnel de Serradora.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0075 - Sr. Estellés, sobre el sector del Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000200-00 - Contestada
0076 - Sr. Novo, sobre PAI del Grau.
Expediente: O-89POP-2018-000073-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0077 - Resposta dels Serveis de Mobilitat Sostenible i Planejament, a la moció del Grup Municipal Ciutadans sobre modificació puntual del PGOU en la parcel·la delimitada per les carrer Jaime Roig, Alvaro de Bazán i Alemanya, presentada en la sessió de 23 de juliol de 2018.
Expediente: O-05651-2018-000004-00 - Quedar assabentat
0077 - PRECS I PREGUNTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0078 - "Propone desestimar el recurs de reposició presentat per la mercantil ""Expo Grupo, S.A."" contra l'acord plenari de data 18 de juliol de 2018.
Expediente: E-03A01-2011-000029-00 - Aprovat