2018-09-20 - València

null 2018-09-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
20-09-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si es el cas, del acta de la sessió de 19 de juliol de 2018.
Aprovat
SECRETARIA GENERAL I DEL PLÉ
0002 - Proposa aprobar la Memória Municipal de Gestió de l'Ajuntament de València 2017
Expediente: E-00401-2018-000001-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, ""sobre la il·luminació a l'entorn del PAI del Grau i del circuit de la Fórmula-1"".
Expediente: O-89CIU-2018-000210-00 - Sobre la mesa
0004 - "Moció que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""execució del compromís adquirit amb el DEFENSOR DEL POBLE en referència a la recomanació acceptada per a la publicació bilingüe de les actes de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89POP-2018-000072-00 - Aprovada proposta alternativa
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""l'Informe Jurídic de la Comissió de Govern Interior de juny de l'any 2016"".
Expediente: O-89CIU-2018-000208-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""sobre el consum d'enllumenat públic"".
Expediente: O-89CIU-2018-000208-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""plantilla ocupada referenciada en la RPT a 15 Setembre de 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000072-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""jubilacions i previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'ajuntament en el 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000072-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Plantilles ocupades referenciades en la RPT anual i costos nòmines mesos d'Agost"".
Expediente: O-89POP-2018-000072-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""nombre de direccions en la plantilla ocupada"".
Expediente: O-89POP-2018-000072-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""abonament subvencions sanitàries"".
Expediente: O-89POP-2018-000072-00 - Contestada
0011 - PRECS I PREGUNTES
0011 - DESPATX EXTRAORDINARI
0012 - Proposa aprovar Modificació de Plantilla 2018
Expediente: E-01101-2018-001327-00 - Aprovat