S'està cercant, espereu....

2018-09-20 - València

Vés enrere 2018-09-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
20-09-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ SETEMBRE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si procedix, de l'acta de la sessió de data 19 de juliol del 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ
0002 - "Aprovació del ""Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022""
Expediente: E-02250-2018-000264-00 - Aprovat
0003 - "Aprovació de la ""Estratègia per a la Ciutadania Global en l'Àbit no formal en la Ciutat de València 2019-2022"".
Expediente: E-02250-2018-000265-00 - Aprovat
SERVICI D'EDUCACIÓ
0004 - Sol·licitud delegació de competències 2 FASE Pla Edificant
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS
0005 - Concedir el nomenament de Filla Adoptiva de la Ciutat de Valècia a la lingüista i professora Teresa Meana Suàrez.
Expediente: E-02000-2018-000071-00 - Aprovat
0006 - Concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València al químic i investigador D.Avelino Corma Canós.
Expediente: E-02000-2018-000081-00 - Aprovat
0007 - Concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València al fotògraf D. José García Poveda, el Flaco.
Expediente: E-02000-2018-000083-00 - Aprovat
0008 - "Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al col·lectiu #QUIEROCORREDOR.
Expediente: E-02000-2018-000067-00 - Aprovat
0009 - Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a La Casa de la Dona de València.
Expediente: E-02000-2018-000068-00 - Aprovat
0010 - Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al Cottolengo del Pare Alegre de València.
Expediente: E-02000-2018-000069-00 - Aprovat
0011 - Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Plataforma SALVEM El Cabanyal.
Expediente: E-02000-2018-000070-00 - Aprovat
0012 - Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València.
Expediente: E-02000-2018-000082-00 - Aprovat
0013 - Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al Trinquet de Pelayo de València.
Expediente: E-02000-2018-000084-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0014 - Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre obertura de les Escoles Infantils Municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000070-00 - Aprovat
0015 - Moció que presenta la Sra. María amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre posada en marxa de la Xarxa de Museus de Setmana Santa de València
Expediente: O-89CIU-2018-000211-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0016 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre concepte factura parc lineal Benimàmet
Expediente: O-89POP-2018-000070-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre escola d'estiu del Poliesportiu municipal de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2018-000070-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre obertura de les Escoles Infantils Municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000070-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre Casal d'Esplai de Rocafort.
Expediente: O-89POP-2018-000070-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre neteja de les instal·lacions esportives del Parc de l'Oest.
Expediente: O-89POP-2018-000070-00 - Contestada
0021 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre Conveni Universitat Popular amb Associació de Veïns de la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2018-000070-00 - Contestada
0022 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre Programa 'Valencia Conviu'.
Expediente: O-89POP-2018-000070-00 - Contestada
0023 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre atenció a les persones del barco 'Aquarius'.
Expediente: O-89POP-2018-000070-00 - Contestada
0024 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre centre d'acollida per a immigrants a Ayora.
Expediente: O-89POP-2018-000070-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 de juliol de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (setembre).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe Meses de Treball ZAS.
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Abocament d'aigües negres i tancament de la platja de Pinedo"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Aprovat
0005 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Parc carrer Músic Ginés"".
Expediente: O-89CIU-2018-000204-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "MOCIÓ CONJUNTA que presenten els senyors José María Bravo Plana-Sala i Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Entorn del poliesportiu de Natzaret"".
Expediente: O-89CIU-2018-000204-00 - Retirat
0007 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Contaminació atmosfèrica en Av. de l'Oest"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Record animals de companyia morts"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Conflictes en el carrer Músic Ginés"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0010 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Botelló barri Morvedre"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Visites itineraris Devesa-Albufera"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Instal·lació sistema oxidació aigua potable"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Voluntariat mediambiental Devesa"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Aprovació despeses neteja"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Balanç d'inversions en jardins 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Balanç de poda en 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Balanç de poda en 2017"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Balanç de poda en 2016"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Situació de la Campanya d'adopció d'escocells"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Balanç de tales en 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000068-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Al·legacions Mapa del Soroll"".
Expediente: O-89CIU-2018-000199-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Excrements canins"".
Expediente: O-89CIU-2018-000199-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Nucli zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2018-000199-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Platja de Pinedo"".
Expediente: O-89CIU-2018-000199-00 - Contestada
0025 - PRECS I PREGUNTES
Contestada