2018-07-30 - València

null 2018-07-30

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
30-07-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
COMISIÓN ORDINARIA 30-07-2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió de data 2 de juliol de 2018.
Aprovat
MOCIÓ
0002 - "Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, ""sobre el funcionament del servei de Queixes i Reclamacions"".
Expediente: O-89CIU-2018-000191-00 - Rebutjat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.-
0003 - Aprovació de l'informe mensual que compren des del 16 de juny de 2018 al 15 de juliol de 2018 de l'Oficina de Suggerimets, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2018-000577-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES.-