S'està cercant, espereu....

2018-07-19 - València

Vés enrere 2018-07-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
19-07-2018
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN 19-07-2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de juny de 2018.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0002 - "Mocio que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Creació d'una Càtedra de Participació Ciutadana"".
Expediente: O-89POP-2018-000059-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0003 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pla Director de Seguretat Vial"".
Expediente: O-89POP-2018-000059-00 - Contestada
0004 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Serveis de bombers del Parc Centre Històric"".
Expediente: O-89POP-2018-000059-00 - Contestada
0005 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Parc de l'Oest de Bombers"".
Expediente: O-89POP-2018-000059-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Accidents"".
Expediente: O-89POP-2018-000059-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Convocatòria d'ajudes a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert"".
Expediente: O-89POP-2018-000059-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Contracte menor. Dinamització del procés de participació i l'Ordenança de Transparència"".
Expediente: O-89POP-2018-000059-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Decidim VLC 2018-2019"".
Expediente: O-89POP-2018-000059-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Clausura de la jornada de ""Recursos per a iniciatives de dades generades per la ciutadania"""".
Expediente: O-89POP-2018-000059-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Jornades dels comandaments de la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Jornades dels comandaments de la Policia Local durant els caps de setmana i festius"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nombre de comandaments que es troben de servei ordinari"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nombre de comandaments que es troben de servei durant els caps de setmana i festius"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nombre de comandaments que es troben de servei durant les nits dels caps de setmana i festius"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nombre de comandaments que es trobaven de servei durant els caps de setmana de gener a l'actualitat"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Consideració respecte a l'horari dels comandaments de la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Quantitat econòmica destinada a serveis extraordinaris des de gener fins avui"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Previsions per a percebre les quantitats corresponents als serveis extraordinaris realitzats per policies locals de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Funcions que exerceix la psicòloga del Departament de Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Estructura organitzativa dels policies que realitzen funcions de protecció personal (escortes)"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Modificacions de l'estructura del grup de policies que realitzen funcions de protecció personal (escortes) de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000165-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta D. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Paper de l'associacionisme veïnal en DecidimVLC 2018-2019"".
Expediente: O-89CIU-2018-000166-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta D. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Reunions dels grups de treball per districte sobre els projectes participatius de DecidimVLC 2018-2019"".
Expediente: O-89CIU-2018-000166-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta D. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit a València al juny de 2018 i conseqüències per a les persones"".
Expediente: O-89CIU-2018-000166-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta D. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit de ciclistes amb altres modalitats de transport a València durant l'any 2018"".
Expediente: O-89CIU-2018-000166-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta D. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid en 2018 vs 2017 des del desmuntatge de les passarel·les"".
Expediente: O-89CIU-2018-000166-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta D. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Anell Ciclista que han suposat elaboració d'atestat"".
Expediente: O-89CIU-2018-000166-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta D. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Guia per a fomentar la transparència en les entitats sense ànim de lucre"".
Expediente: O-89CIU-2018-000166-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta D. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Estat concret de l'avanç dels projectes de DecidimVLC 2015-2016 i 2016-2017 actualment en execució (75%)"".
Expediente: O-89CIU-2018-000166-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES