2018-07-19 - València

null 2018-07-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
19-07-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - COMISSIÓ MEDI AMBIENT DE 19-07-2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de juny de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - "SERVICI DE JARDINERIA. Aprovar la Memòria tècnica i la proposta de declaració del conjunt format per ""La Bonaigua-Pinar de les Pedreres"" com a Paratge Natural Municipal.
Expediente: E-04001-2018-000613-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (juliol).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe de les Meses de Treball ZAS del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Papereres ecològiques en El Palmar"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Aprovat
0006 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalon, del Grup Municipal Ciudadanos, relativa a ""sobre la reobertura del pàrquing del Tanatori Municipal"".
Expediente: O-89CIU-2018-000179-00 - Rebutjat
0007 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Danys causats pel desbordament del canal de desaigüe de Castellar-Oliveral"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Remodelació del jardí del carrer Músic Ginés"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Comissió de treball de jardineria en el Consell Municipal de Medi Ambient"".
Expediente: O-89CIU-2018-000176-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - "MOCIÓ CONJUNTA que presenten els senyors José María Bravo Plana-Sala i Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Poda de l'arbrat del Passeig de l'Albereda"".
Expediente: O-89CIU-2018-000176-00 - Aprovat
0011 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Antic llit del riu Túria"".
Expediente: O-89CIU-2018-000176-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Aigües senyals"".
Expediente: O-89CIU-2018-000176-00 - Aprovat
0013 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Creació de una escola de poda"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Campanya a menjar sa"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Festa de la cirera"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Congrés espanyol agricultura urbana"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Visita guiada formació dunes devesa"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Adhesió a l'Observatori Mundial de la Contaminació de l'Aire"".
Expediente: O-89CIU-2018-000167-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Localització dels parcs i jardins de la ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2018-000167-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""En relació amb la Fundació de l'Observatori de Canvi Climàtic"".
Expediente: O-89CIU-2018-000167-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Parcs accessibles"".
Expediente: O-89CIU-2018-000167-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Colònies felines"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Inversions en Benestar Animal"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Pla d'Esterilització Felina"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Balanç de moviments en el Nucli Zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Balanç de moviments en el Centre d'aus i animals exòtics de Natzaret"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Estat d'execució de les inversions en jardins 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Contractes jardins"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Confecció de la nova Ordenança de Tinença d'Animals de Companyia"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí ubicat en el carrer Antonio Ferrandis""
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Neteja i desbrossament d'escocells en el carrer Antonio Ferrandis"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells del carrer Mauro Guillén"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda de palmeres en l'Av. de les Gavines del Perellonet"".
Expediente: O-89POP-2018-000058-00 - Contestada
0033 - PRECS I PREGUNTES
0034 - SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Junta d'Usuaris d'Abocaments als sistemes generals de sanejament de l'àrea metropolitana de València (subsistema Pinedo, emissari submarí) en el si de l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics i facultar l'Alcalde per a la firma del Conveni i els estatuts definitius.
Expediente: E-02701-2017-000475-00 - Aprovat
0035 - PROPOSTA formulada in voce de la Presidència, de canvi de horari de celebració de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
Aprovat
0036 - "PROPOSTA formulada in voce per la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, regidora del Grup Municipal Popular, relativa a ""Caiguda de la palmera en la plaça de la Reina"".
Rebutjat