S'està cercant, espereu....

2018-06-21 - València

Vés enrere 2018-06-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
21-06-2018
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN 21-06-2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 24 de maig de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI DE POLICIA LOCAL
0002 - Proposa la iniciació del procediment per a la concessió de distincions i condecoracions per la Generalitat Valenciana a membres de la Policia Local de València, any 2018.
Expediente: E-01404-2018-000113-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa al ""Projecte d'Adequació de la zona canina en la mitjana de la calle Músic Ginés"".
Expediente: O-89POP-2018-000037-00 - Retirat
0004 - "Moció que presente el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Mesa de Convivència del barri de Benicalap"".
Expediente: O-89CIU-2018-000143-00 - Retirat
PREGUNTES
0005 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Dotació de material de seguretat de la Policia Local de València"",
Expediente: O-89POP-2018-000046-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Emisores Policia Local"".
Expediente: O-89POP-2018-000046-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Plantilla de Bombers.""
Expediente: O-89POP-2018-000046-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Servicis de Bombers"".
Expediente: O-89POP-2018-000046-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Sala 092"".
Expediente: O-89POP-2018-000046-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Convocatòria d'ajudes a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert"".
Expediente: O-89POP-2018-000046-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Càtedra de Govern Obert"".
Expediente: O-89POP-2018-000046-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Xarxa d'entitats locals"".
Expediente: O-89POP-2018-000046-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'abonament de la factura ""Vals Regal"""".
Expediente: O-89POP-2018-000046-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Permanència del Mòdul, instal·lat en El Cabanyal, de Policia Local.""
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'activitat que ha tingut el mòdul de Policia Local en el barri del Cabanyal"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Consideracions i balanç que es realitza des de la instal·lació del mòdul per a la Policia Local en el barri del Cabanyal"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Presència de la Policia Local en el mòdul del Cabanyal"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Pintades aparegudes en el mòdul per a la Policia Local en el Cabanyal"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutatans, relatives a la ""Compatibilitat de mantindre el módul del Cabanyal junt amb la posta de La Malva-rosa"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Segur de l'embarcació de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Documentació necessària per a habilitar la utilització de l'embarcació de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents ocorreguts en l'Avinguda del Cid"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Mesures que adoptaràn davant de l'augment del nombre d'accidents en l'Avinguda del Cid"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'inici i terme de Projecte de les obres de remodelació del Parc de Bombers de Centre Històric"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'inici i terme de les obres de remodelació del Parc de Bombers de l'Oest"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Situació estructural de l'edifici del Parc de Bombers del Centre Històric"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'execució d'obres en l'edifici de Bombers del Parc Centre Històric"".
Expediente: O-89CIU-2018-000133-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Projecte participatiu del carril bici del Camí de Montcada"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Projecte participatiu del carril bici de l'Avinguda Juan XXIII"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Mesa de Convivència del barri de Benicalap"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""DecidimVLC, edicions 2016-2017 i 2017-2018"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Bases reguladores per als pressupostos participatius d'inversions 2018-2019"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit a València durant 2016 i 2017 i conseqüències per a les persones"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit a València en els mesos d'abril, maig i juny de 2018 i conseqüències per a les persones"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit de ciclistes amb altres modalitats de transport a València durant l'any 2018"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0036 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid en 2018 vs 2017 des del desmuntatge de les passarel·les"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Anell Ciclista que han suposat elaboració d'atestat"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0038 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Tercera edició de ""ENCONTRES"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0039 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Pagament d'impostos amb targeta bancària en els diferents districtes"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
0040 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Ajudes des de Transparència i Participació Ciutadana a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert"".
Expediente: O-89CIU-2018-000135-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0041 - "Prec formulat ""in voce"" per la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre la inclusió de les activitats dels districtes i els pobles en la pàgina web de l'Ajuntament de València.
Quedar assabentat