2018-06-21 - València

null 2018-06-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
21-06-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR DE 21/06/18

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de les actes de la sessió ordinària de 24 de maig i de la sessió extraordinària de 30 de maig, ambdues de l'any 2018.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
0002 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Taxa de reposició d'efectius""
Expediente: O-89POP-2018-000048-00 - Contestada
0003 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""places de noves incorporacions per mitjà de nomenament interí"".
Expediente: O-89POP-2018-000048-00 - Contestada
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""nomenaments en comissió de servici en plaça de bomber"".
Expediente: O-89POP-2018-000048-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""indemnització jubilació anticipada primer semestre 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000048-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""expedients disciplinaris i suspensions d'ocupació i sou tramitats en el periodo del 13 de juny del 2015 al 13 de juny del 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000048-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""les places creades per a les ajudes de dependència""
Expediente: O-89CIU-2018-000142-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""el nombre d'interins en l'Ajuntament""
Expediente: O-89CIU-2018-000142-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""funcionaris en comissió de serveis""
Expediente: O-89CIU-2018-000142-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES