S'està cercant, espereu....

2018-05-28 - València

Vés enrere 2018-05-28

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
28-05-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 28 DE MAYO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 d'abril de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - "Proposa aprovar definitivamente la correcció d'errades en les parcel·les 5D i 5G, blocs C i E, de l'Estudi de Detall de la UE-1 del Pla Parcial, Sector NPR-7 ""Quatre Carreres"".
Expediente: E-03001-2018-000071-00 - Aprovat
0003 - "Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetiment a informació pública de la Modificació Puntual del PGOU en l'àrea dotacional privada ocupada per la Residència LLar ""Santa Teresa de Jornet"".
Expediente: E-03001-2014-000075-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0004 - Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció dels Entorns BIC Jardí Botànic, Temple San Miguel i Sant Sebastià i Porta de Quart (PEP-EBIC 03).
Expediente: E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0005 - Sr. Mendoza, sobre servei 'Porta a Porta' EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Sr. Estellés, sobre els dictàmens emesos en la Comissió d'Unificació de Criteris Tècnics.
Expediente: O-89CIU-2018-000125-00 - Contestada
0007 - Sr. Estellés, sobre la Comissió Municipal de Patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2018-000125-00 - Contestada
0008 - Sr. Novo, sobre impuls Sector SUP T-4 'Benimaclet'.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0009 - Sr. Estellés, sobre solucions a l'increment d'accidents, problemes de seguretat vial i de tràfic en l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000125-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0010 - Sra. Jiménez, sobre l'habitatge del Cabanyal en la qual es va confiscar marihuana.
Expediente: O-89CIU-2018-000107-00 - Contestada
0011 - Sra. Jiménez, sobre les condicions que disposava l'habitatge propietat de l'Ajuntament en la qual es van confiscar plantes de marihuana.
Expediente: O-89CIU-2018-000107-00 - Contestada
0012 - Sra. Jiménez, sobre l'activitat que es realitzava en l'habitatge del Cabanyal en la qual es va confiscar 189 plantes de marihuana.
Expediente: O-89CIU-2018-000107-00 - Contestada
0013 - Sra. Jiménez, sobre l'inmoble del Cabanyal on es va confiscar 189 plantes de marihuana.
Expediente: O-89CIU-2018-000107-00 - Contestada
0014 - Sra. Jiménez, sobre habitatges de titularitat municial en el Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2018-000107-00 - Contestada
0015 - Sr. Mendoza, sobre retard en les línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0016 - Sr. Mendoza, sobre embossos en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0017 - Sr. Mendoza, sobre Bicifest.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0018 - Sr. Mendoza, sobre pla de participació del Pla del Remei.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0019 - Sr. Mendoza, sobre retirada de campanya publicitària en l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0020 - Sr. Mendoza, sobre urbanització de carrers en l'Eixample.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0021 - Sr. Novo, sobre adquisició d'equipaments de la delegació de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0022 - Sr. Novo, sobre alternatives oferides per al trasllat de l'edificabilitat de Tabacalera (2).
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0023 - Sr. Novo, sobre antic cine Metropol.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0024 - Sr. Novo, sobre cessió de parcel·les municipals en carrer Alboraya a Creu Roja.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0025 - Sr. Novo, sobre edificacions entre velòdrom Luis Puig i CV-31.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0026 - Sr. Novo, sobre finalització obres Parc Central.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0027 - Sr. Novo, sobre formalització de la recuperació de l'edifici dels Docks.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0028 - Sr. Novo, sobre funcionament de la subestació de Patraix sense llicència municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0029 - Sr. Novo, sobre informes ubicació terminal de creuers.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0030 - Sr. Novo, sobre informes tècnics Bloc Portuaris (abans Ruiz Jarabo).
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0031 - Sr. Novo, sobre inici obres aparcament Plaça de Bruges.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0032 - Sr. Novo, sobre passeig Jane's Walk per l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0033 - Sr. Novo, sobre rehabilitació d'edificis en el Cabanyal-Canyamelar per la delegació de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0034 - Sr. Novo, sobre rehabilitació del Bloc de Portuaris (abans Ruiz Jarabo).
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0035 - Sr. novo, sobre rehabilitació edificis EDUSI per la delegació de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0036 - Sr. Novo, sobre relació llocs de treball i salari del personal Pla Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000040-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre aparcaments d'interconnexió modal en la perifèria de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre pla de seguretat vial en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre Agència de la bicicleta i pla director de la bicicleta en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre carril bici de Fernando el Catòlic.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre les comissions paritàries d'EMT dutes a terme després del conveni.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre bescanviadors Palacio Justícia-Porta de la Mar.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre la permuta de solars de Tabacalera. Reunió amb els veïns.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre cotxes que no ixen de cotxeres en EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0046 - El Sr. Estellés, sobre incidents i accidents en l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre pla de foment de la mobilitat elèctrica.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre servei de Valenbisi en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre la ciutat esportiva del Llevant UD a Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre el nou Mestalla.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre els Blocs Portuaris.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre el PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0053 - Sobre els antics cinemes Metropol.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre el centre de salut de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre polítiques de rehabilitació.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre PATIVEL.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre els terrenys de la ZAL.
Expediente: O-89CIU-2018-000114-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0058 - Resposta dels Serveis d'Assessorament Urbanístic i Programació, Gestió de Centre Històric i Patrimoni, a la moció del Grup Municipal de Ciutadans sobre l'ús de solars urbans, presentada en la sessió de 23 de març de 2018.
Expediente: O-05651-2018-000003-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0059 - Moció del Sr. Grezzi sobre lideratge de la ciutat de València en el consorci europeu MaaRe (Mobility as a Right for Europe), comunitat de coneixement i innovació en mobilitat urbana sostenible.
Expediente: E-01801-2018-002105-00 - Aprovat