S'està cercant, espereu....

2018-05-24 - València

Vés enrere 2018-05-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
24-05-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ MAIG 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 19 d'abril de 2018.
Aprovat
SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
0002 - "Règim Jurídic del Comissionat Especial ""Centre Mundial per a l'Alimentació Sostenible (World Sustainable Food Centre)""
Expediente: E-00400-2018-000005-00 - Aprovat
0003 - Comissionat Especial per a la Mostra de València Cinema del Mediterrani, com a vicedirector tècnic per a funcions de direcció artística.
Expediente: E-00400-2018-000002-00 - Aprovat
MOCIONS
0004 - Moció que presenta el Sr. Pere Sixte Fuset i Tortosa, Regidor d'Administració Electrònica i Cultura Festiva, sobre regularització de la situació del museu del Corpus-casa de les Roques com a museu.
Expediente: O-C1513-2018-000070-00 - Aprovat
0005 - Moció que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la convocatòria dels concursos de les Falles Municipals
Expediente: O-89CIU-2018-000110-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0006 - Pregunta que presenta el Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre la presentació d'un monogràfic sobre el Palauet d'Ayora.
Expediente: O-89POP-2018-000041-00 - Contestada
0007 - Pregunta que presenta el Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre rehabilitació de la Universitat Popular de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2018-000041-00 - Contestada
0008 - Pregunta que presenta el Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre l'accés bonificat a instal·lacions i activitats esportives en 2017 i 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000041-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta el Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre el Pla Estratègic del Voluntariat Esportiu en la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2018-000041-00 - Contestada
0010 - Pregunta que presenta el Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre els criteris d'admissió en les Escoles Municipals de Primer Cicle d'Educació Infantil.
Expediente: O-89POP-2018-000041-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta el Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre la jornada de consum sostenible de la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2018-000041-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre la contractació de la prestació de servicis de personal per a les falles del 2017 i 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000041-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la convocatòria de subvencions per a la cooperació al desenrotllament.
Expediente: O-89POP-2018-000041-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre gastos en aplicacions informàtiques per la Delegació de Cooperació al Desenrotllament i Migrants.
Expediente: O-89POP-2018-000041-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre condicions de la Plaça de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2018-000109-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre Punt de Trobada Familiar.
Expediente: O-89CIU-2018-000109-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre estudi arqueològic de l'escorxador del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000109-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre promoció, difusió i ús del bo per a visitar els museus i monuments municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000109-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Conveni per a posar en valor el patrimoni arquitectònic i cultural del barri de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2018-000109-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre museus interculturals.
Expediente: O-89CIU-2018-000109-00 - Contestada
0021 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'Any Europeu del Patrimoni Cultural.
Expediente: O-89CIU-2018-000109-00 - Contestada
0022 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la Renda Garantida.
Expediente: O-89CIU-2018-000109-00 - Contestada
0023 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre convocatòria d'ajudes per la Conselleria de Cultura per a espais escènics.
Expediente: O-89CIU-2018-000109-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
SECRETARIA
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió de 19 d'abril de 2018
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
0002 - "Pregunta subscrita per la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""les hores acumulades per policies locals"".
Expediente: O-89CIU-2018-000108-00 - Contestada
0003 - "Pregunta subscrita per la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""el pagament de les hores acumulades dels policies locals""
Expediente: O-89CIU-2018-000108-00 - Contestada
0004 - "Pregunta subscrita per la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""les hores acumulades per policies abans de procedir a la seua jubilació"".
Expediente: O-89CIU-2018-000108-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Noves incorporacions de funcionaris d'altres administracions"".
Expediente: O-89POP-2018-000038-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Personal funcionari no admés en els cursos del pla de formació municipal"".
Expediente: O-89POP-2018-000038-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Cursos més demandats en el pla de formación municipal"".
Expediente: O-89POP-2018-000038-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Selecció en el pla de formació municipal dels professors formadors que no són funcionaris de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89POP-2018-000038-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES