S'està cercant, espereu....

2018-04-19 - València

Vés enrere 2018-04-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
19-04-2018
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN 19-04-2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 de març de 2018.
Aprovat
MOCIONS
0002 - "Moció que presenta la Sra. Neus Fábregas Santana, Regidora Delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, relativa a la ""Aprovació de les Estratègies Integrals Participatives dels Barris de Benimaclet, Orriols i Natzaret"".
Expediente: E-02301-2018-000071-00 - Aprovat
0003 - "Moció que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Unificació de criteris en la redacció de l'orde del dia de les sessions dels Consells de Districte de les Juntes Municipals"".
Expediente: O-89POP-2018-000029-00 - Quedar assabentat
PREGUNTES
0004 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relativas al ""Bàndol de Falles i carrers d'evacuació"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
0005 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Venda ambulant il·legal"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Consum d'alcohol en la via pública durant les Falles 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Campanya de control a motocicletes en Falles"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Pressupostos participatius"".
Expediente: O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Noves Juntes Municipals"".
Expediente: O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Convocatòria de subvencions de foment de l'associacionisme (2018)"".
Expediente: O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Portal de Transparència"".
Expediente: O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Servici de Ludoteca en la jornada d'avaluació Decidim. VLC"".
Expediente: O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Desglossament de despeses en les Alcaldies de Pobles de València"".
Expediente: O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Actuacions de la Policia Local en la Plaça de la Reina i carrer Miguelete"".
Expediente: O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Accidents en la Avinguda del Cid"".
Expediente: O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Sancions de l'use radar"".
Expediente: O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Balanç de les actuacions de la Policia Local en Falles 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Estratègies integrals dels barris de Natzaret, Orriols i Benimaclet"".
Expediente: O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Noves Juntes de Districte"".
Expediente: O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Projectes d'inversió de l'edició 2017-2018"".
Expediente: O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Transparència i la informació a les associacions veïnals"".
Expediente: O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Pressupostos dels projectes participatius ""DECIDIM VLC"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Accidents de ciclistes 2018 vs 2017 amb altres modes de transport"".
Expediente: O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents en l'entorn de l'Anell Ciclista (carril bici ronda interior)"".
Expediente: O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Accidents de tràfic en la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Subvencions per al desenrotllament de projectes de participació per les associacions de barri"".
Expediente: O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Fusió de les regidories de Participació i Transparència en ""Govern Obert"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Identificacions a venedors ambulants"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'operatiu disposat en el dispositiu de policia per a la Mitjana Marató celebrada a València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nombre de servicis totals del dispositiu de Mitja Marató de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nombre de cascos de protecció per a motoristes de Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat dels cascos de motoristes de Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'adquisició de cascos de motoristes per a la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Cost de l'adquisició dels cascos de motoristes per a la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nombre de jupetins antibales entregats"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0036 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Forma de distribució dels jupetins antibales als Policies Locals"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'adquisició d'equips de comunicació per a la Policia Local ""Walkis"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0038 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Tipus d'equips de comunicacions que s'han adquirit per als policies locals de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0039 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Fets ocorreguts en Torres de Serrans amb el desplegament d'un llaç groc"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0040 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Presentació de denúncia davant els fets de les Torres de Serrans pel llaç groc"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0041 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Cambres de circuit tancat de televisió que tenen les Torres de Serrans"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0042 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Recerca seguida per aclarir els esdeveniments"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0043 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Mesures a adoptar per part de la Policia Local pera a intentar evitar este tipus d'actes vandàlics"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0044 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Valoració per part de la Policia Local de València d'este tipus d'acte"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0045 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Controls d'alcoholèmia per part de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0046 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Controls de Policia Local que s'han dut a terme a València des de l'inici d'any"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0047 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Campanyes específiques realitzades per la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0048 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'organització i estructura de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0049 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Nomenaments d'Intendents i responsabilitats"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
0050 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Cobrir les vacants en les divisions sense responsable"".
Expediente: O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES