2018-04-19 - València

null 2018-04-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
19-04-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - COMISSIÓ MEDI AMBIENT DE 19-04-2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 de març de 2018.
Aprovat
0002 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa l'aprovació definitiva del Reglament del Consell Alimentari Municipal.
Expediente: E-02310-2017-000115-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (abril).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe Meses de Treball ZAS.
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0005 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Font ornamental en Passeig de l'Albereda"".
Expediente: O-89POP-2018-000030-00 - Quedar assabentat
0006 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Ubicació mesuradors de contaminació atmosfèrica"".
Expediente: O-89CIU-2018-000090-00 - Aprovada proposta alternativa
PRECS I PREGUNTES
0007 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Actuació d'instal·lació de noves papereres derivada dels Pressupostos participatius 2017"".
Expediente: O-89CIU-2018-000078-00 - Contestada
0008 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Llei sobre protecció, benestar i tinença d'animals de companyia"".
Expediente: O-89CIU-2018-000078-00 - Contestada
0009 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Desperfectes en contenidors i papereres durant les Falles"".
Expediente: O-89CIU-2018-000078-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTAS que presenta D. José María Bravo Plana-Sala, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativas a ""Danys ocasionats per episodis de fortes ratxes de vent i arbrat""
Expediente: O-89CIU-2018-000078-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Desperfectes en espais enjardinats i arbrat durant les Falles"".
Expediente: O-89CIU-2018-000078-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Neteja i recollida de residus en el jardí de Túria"".
Expediente: O-89CIU-2018-000078-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en Marchalenes"".
Expediente: O-89POP-2018-000030-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda de palmeres en el carrer Motonau"".
Expediente: O-89POP-2018-000030-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda de palmeres en el carrer Creuer"".
Expediente: O-89POP-2018-000030-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Canvi d'espècies en l'arbratge"".
Expediente: O-89POP-2018-000030-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Guardes en l'OAM"".
Expediente: O-89POP-2018-000030-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tanques"".
Expediente: O-89POP-2018-000030-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Horts urbans Rambleta"".
Expediente: O-89POP-2018-000030-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Solar entre els carrers Poeta Ricard Sanmartí, Sant Columbà, Masquefa i Avinguda de Valladolid, Plaça Amparo Arce Miralles (Activista veïnal)"".
Expediente: O-89CIU-2018-000078-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Neteja viària en el Districte de Patraix"".
Expediente: O-89POP-2018-000030-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Contenidors de recollida selectiva desbordats de fem en Forn d'Alcedo"".
Expediente: O-89POP-2018-000030-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Neteja de séquies en la Punta i Font d'En Corts"".
Expediente: O-89POP-2018-000030-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES