2018-03-22 - València

null 2018-03-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
22-03-2018
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN 22-03-2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 15 de febrer de 2018.
Aprovat
MOCIONS
0002 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Sol·licitud de realització d'informe a la Policia Local sobre la nova situació en l'Av. del Cid després de l'eliminació de les passarel·les"".
Expediente: O-89CIU-2018-000057-00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a les ""Estratègies Integrals dels barris de Natzaret, Orriols i Benimaclet"".
Expediente: O-89CIU-2018-000056-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0004 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Seguiment dels projectes d'inversió tercera consulta ciutadana (2017)"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
0005 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'esborrany de la nova regulació de Participació"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Recerca, estudi i realització de l'esborrany de la nova regulació de participació"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Model de participació Ciutadana"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relativas al ""Bàndol de Falles i carrers d'evacuació"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - A contestar en pròxima sessió
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Venda ambulant il·legal"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - A contestar en pròxima sessió
0010 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Consum d'alcohol en la via pública durant les Falles 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - A contestar en pròxima sessió
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Campanya de control a motocicletes en Falles"".
Expediente: O-89POP-2018-000021-00 - A contestar en pròxima sessió
0012 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'operatiu disposat per Bombers el dia 25 de febrer"".
Expediente: O-89CIU-2018-000046-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Destacament de Bombers que havía de supervisar l'acte de focs pirotècnics (Llum i Color) del dia 25 de febrer"".
Expediente: O-89CIU-2018-000046-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""No contemplació en el Protocol de Falles de l'acte de la Crida"".
Expediente: O-89CIU-2018-000046-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Modificacions realitzades en el Protocol de Falles"".
Expediente: O-89CIU-2018-000046-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Incendi produït en la Avinguda Peris i Valero"".
Expediente: O-89CIU-2018-000046-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Comunicació a Protección Civil d'actes en les Torres de Serrans el dia 25 de febrer"".
Expediente: O-89CIU-2018-000046-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Mesures a adoptar quan reben comunicació de la realització de ""Efectes de Llum i Color"" durant els actes de la Crida del dia 25 de febrer"".
Expediente: O-89CIU-2018-000046-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Motiu pel qual es modifica el Protocol de Falles"".
Expediente: O-89CIU-2018-000046-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nombre de policies locals en comissió de servicis"".
Expediente: O-89CIU-2018-000046-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Estratègies integrals dels barris de Natzaret, Orriols i Benimaclet"".
Expediente: O-89CIU-2018-000047-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Procés participatiu del Pla Especial del Cabanyal"".
Expediente: O-89CIU-2018-000047-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Reunió de la Regidoria de Participació amb els veïns de Quatre Carreres"".
Expediente: O-89CIU-2018-000047-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Comissió de seguiment de ""Participa Reina"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000047-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de ciclistes 2018 vs 2017 amb altres modes de transport"".
Expediente: O-89CIU-2018-000047-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents en l'entorn de l'Anell Ciclista (carril bici ronda interior)"".
Expediente: O-89CIU-2018-000047-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de tràfic en la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000047-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Quarta edició del ""Internet Freedom Festival (IFF)"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000047-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'informe d'Identificació i Caracterització d'Iniciatives de Dades Generats per la Ciutadania (DGC)"".
Expediente: O-89CIU-2018-000047-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Transparència i la informació a les associacions veïnals"".
Expediente: O-89CIU-2018-000047-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0031 - Pregunta 'in voce' per la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la 'Compra de desfibril·ladors'.
Contestada
0032 - Pregunta 'in voce' per la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el 'Canvi de la posta nº2 de la Platja de la Malvarrosa'.
Contestada