2018-03-22 - València

null 2018-03-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
22-03-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 22 DE MARZO DE 2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 15 de febrer de 2018.
Aprovat
PREGUNTES
0002 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Reglament segona activitat bombers"".
Expediente: O-89POP-2018-000024-00 - Contestada
0003 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Número de direccions en la plantilla ocupada"".
Expediente: O-89POP-2018-000024-00 - Contestada
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Publicació actualitzada de les actes en les taules generals de negociació en intranet"".
Expediente: O-89POP-2018-000024-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Plantilles ocupades i costos nòmines mesos de Febrer"".
Expediente: O-89POP-2018-000024-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita per la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Información contratos finalizados Ayuntamiento de Valencia"".
Expediente: O-89POP-2018-000024-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""La contractació d'una empresa el seguiment, avaluació, gestió i control del Pla EDUSI en el Cabanyal"".
Expediente: O-89CIU-2018-000051-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Arquitectes de AUMSA contractats"".
Expediente: O-89CIU-2018-000051-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Entrada en vigor del nou reglament europeu de protecció de dades"".
Expediente: O-89CIU-2018-000051-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pels Srs. Manuel Camarasa Navalón y Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El Conveni col·lectiu EMT"".
Expediente: O-89CIU-2018-000051-00 - Contestada
0010 - PRECS I PREGUNTES.-
0011 - Quedar assabentat de l'exercici de l'activitat de tutorització de tesis doctorals i dirección de projectes de final de grau i master en la Universitat Politècnica de València del Sr. José Mª Bravo Plana-Salas.
Expediente: E-01101-2018-000949-00 - Quedar assabentat