2018-03-22 - València

null 2018-03-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
22-03-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ MARÇ DE 2018

Descarregar Orde del dia

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 22 de febrer de 2018.
Aprovat
JARDINERIA
0002 - Retolar els vials interiors dels Jardins del Real.
Expediente: E-04001-2018-000126-00 - Aprovat
RECURSOS CULTURALS
0003 - "Proposa denominar la via publica EP Entrada Faba 6 com ""Carrer Blas Gámez Ortiz"" - Subinspector de la Policia Nacional
Expediente: E-02000-2018-000035-00 - Aprovat
0004 - Proposa denominar la via pública EP Font de Sant Lluis 5 com Rafael Contreras Juesas (Cartellista)
Expediente: E-02000-2017-000003-00 - Aprovat
MOCIONS
0005 - Moció que presenta el Sr. Pere Fuset i Tortosa, del Grup Municipal Compromís, sobre regularització de la situació del museu de la Setmana Santa Marinera com a museu, segons la normativa vigent de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-C1513-2018-000028-00 - Aprovat
0006 - Moció que presenten els Srs. Eusebio Monzó Martínez i Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre dedicació d'un carrer al Subinspector del Cos Nacional de Policia, Blas Gámez Ortiz.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Aprovat
0007 - Moció conjunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, i el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre renovació de l'equipament de la sala municipal de gimnàstica artística.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Aprovat amb esmenes
0008 - Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre reconeiximent a Enrique Velarte Navarro.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Sobre la mesa
0009 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el xec escolar.
Expediente: O-89CIU-2018-000038-00 - Aprovat
0010 - Moció que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre esmena errors en enllaços pàgina web de museus municipals de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000062-00 - Aprovat
0011 - Moció que presenta la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, per a sol·licitar posar un carrer al subsinspector Blas Gámez Ortiz, mort en acte de servici.
Expediente: O-89CIU-2018-000049-00 - Aprovat
PREGUNTES
0012 - "Preguntes que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre tirs de la ""Crida"".
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre personal del museu faller.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""llibrets"" falles municipals 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre contracte caretes i màscares Okuda San Miguel.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre el compliment de l'Acord urgent del Ple del mes de febrer sobre les diligències prèvies 1243/2017 del Jutjat d'Instrucció núm. 18 de València.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre convocatòria xec escolar curs 2018/2019
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grupo Municipal Popular, sobre calendari i procediment d'admissió en les escoles infantils de Massarrojos i Periodista Ros Belda
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre procediment i criteris d'admissió en les escoles infantils municipals
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre contractes menors d'obres en l'estadi del Túria.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre avaluació del II Pla de Servicis Socials 2014-2017.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre funcionament del 'Espai Intercultural'.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'estudi previ arquitectònic de l'alqueria per a Centre d'Acollida Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'arreplega de firmes en contra del Centre d'Acollida Municipal en l'alqueria de Campanar.
Expediente: O-89POP-2018-000020-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la celebració de la Mostra de València Cine del Mediterrani.
Expediente: O-89CIU-2018-000048-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el motiu del retard de l'acte de la Crida de les Falles 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000048-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre consum d'alcohol en l'acte de la Crida de les Falles 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000048-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la presència de companyies valencianes en els teatres municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000048-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ajudes a sales de teatre.
Expediente: O-89CIU-2018-000048-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la licitació de la prestació del servei de manteniment integral d'infraestructures, edificis i instal·lacions adscrits a la Fundació Esportiva Municipal de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000050-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre les cessions gratuïtes d'espais en el Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000050-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el nombre d'abonaments en el Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000050-00 - Contestada
0032 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0033 - Canvi de respresentants al Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat