2018-02-26 - València

null 2018-02-26

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
26-02-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE FEBRERO DE 2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 29 de gener de 2018.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'informe mensual que compren des del 16 de gener de 2018 fins al 15 de febrer de 2018 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i de Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2018-000155-00 - Aprovat
PREGUNTES
0003 - Peticions presentades pels veïns o associacions per registre d'entrada model general de instància directament al servici de Gestió de Residus Sòlids
Expediente: O-89POP-2018-000018-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES