S'està cercant, espereu....

2018-02-19 - València

Vés enrere 2018-02-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
19-02-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 19 DE FEBRERO DE 2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 19 de gener de 2018.
Aprovat
0002 - Donar compte de la celebració de la sessió ordinària de la Comissió de Desenvolupament Urbà, Vivenda i Mobilitat, el divendres dia 23 de març de 2018.
Quedar assabentat
0003 - Moció de la Regidora Delegada d'Habitatge per a la creació de la Comissió Municipal Tècnica d'Habitatge i determinació de les seues funcions, composició i règimen de funcionament.
Expediente: E-00406-2018-000003-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0004 - "Proposa donar compte de la Resolució de la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'aprova definitivament la Correcció d'Errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-3 ""Parc i Maestranza d'Artilleria"".
Expediente: E-03001-2016-000225-00 - Quedar assabentat
0005 - "Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Parcial ""Benicalap Nord"" Illa 13.
Expediente: E-03001-2017-000037-00 - Aprovat
0006 - "Proposa aprovar definitivament la Modificació del Pla de Reforma Interior Modificatiu del Sector ""Camí Fondo del Grau"".
Expediente: E-03001-2016-000281-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0007 - Proposa rebutjar la proposta de Programa d'Actuació Aïllada presentada per Luz de Shamsa, S.L. per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 8 del PEPRI del Barri del Mercat.
Expediente: E-03502-2016-000030-00 - Aprovat
0008 - Proposa suspendre l'atorgament de llicències per a la implantació de nous usos Terciari Hoteler en l'àmbit del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
0009 - Proposa donar compte de la Resolució nº SM-787 de 14 de febrer de 2018, sobre submissió a informació pública del PAI per al desenvolupament de la UE 12 del PEPRI del Barri del Carmen.
Expediente: E-03502-2016-000026-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.
0010 - Proposa donar compte de la Resolució nombre SM-755 de data 12 de febrer de 2018, sobre la submissió d'informació pública del PAA del carrer Sant Vicent Màrtir, núm. 233 i 235 i calle Pianista Empar Iturbi, núm 3.
Expediente: E-03105-2016-000014-00 - Quedar assabentat
MOCIONS.
0011 - Sr. Estellés, sobre possibilitat de transbord en EMT amb el billet ordinari en horari diürn.
Expediente: O-89CIU-2018-000039-00 - Rebutjat
0012 - Sr. Estellés, sobre pla d'actuacions urgents per a la regeneració del Cabanyal, Canyamelar i Cap de França.
Expediente: O-89CIU-2018-000039-00 - Rebutjat
0013 - Sr. Estellés, sobre la definició d'usos de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2018-000039-00 - Rebutjat
0014 - Sr. Mendoza, sobre noves passarel·les per a l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Rebutjat
0015 - Sr. Novo, sobre obres d'urbanització en el carrer Tramuntana.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
PREGUNTES.
0016 - Sr. Mendoza, sobre carril bici Doctor Manuel Candela.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0017 - Sr. Mendoza, sobre problemes de mobilitat.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0018 - Sr. Mendoza, sobre retard en les línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0019 - Sr. Mendoza, sobre carril bici en l'Avinguda Antic Regne de València.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0020 - Sr. Mendoza, sobre comissió procés 'Participa Reina'.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0021 - Sr. Mendoza, sobre Passatge de Germanies.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre el desenrotllament dels programes d'actuació integrada de Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre la posada en marxa de l'Autoritat de Transport Metropolità.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre el servici d'inspectors coordinadors d'EMT en ruta en 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre el desmuntatge de les passarel·les de l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre la intensitat de tràfic en els accessos a València.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0027 - "Sr. Estellés, sobre els senyals de ""Preferencia Ciclista"".
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre el projecte alternatiu de la V21.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre la construcció d'hotels en el centre de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre les llicències d'obres.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre el centre de salut de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre el projecte de carril bici de Regne de València i Doctor Manuel Candela.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre els tallers de la T2.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre els usos destinats a Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre reurbanització dels carrers de l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre els dissenys de les principals places de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre els dissenys de la plaça Bruges.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0039 - Sr. Novo, sobre adquisició de l'immoble plaça Tavernes de la Valldigna, 4.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0040 - Sr. Novo, sobre delimitació de terrasses amb pintura en la via pública.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0041 - Sr. Novo, sobre descoordinació d'obres en la via pública.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0042 - Sr. Novo, sobre gestió del programa Edusi Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0043 - Sr. Novo, sobre elaboració plecs per a externalització tràmits de llicències.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0044 - Sr. Novo, sobre fi treball Comissió de Seguiment 'Participa Reina'.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0045 - Sr. Novo, sobre grups de treball especialitzats del Projecte de Dinamització d'Activitats i Obres.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0046 - Sr. Novo, sobre llicència d'obres d'intervenció de rehabilitació integral de l'Alqueria Julià.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0047 - Sr. Novo, sobre llicència de vivendes en 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0048 - Sr. Novo, sobre limitació de noves plaçes hoteleres.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0049 - Sr. Novo, sobre obres Fase I Cobert núm. 2.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0050 - Sr. Novo, sobre viabilitat del projecte participatiu per al PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre estacionament de caravanes en el passeig Marítim i altres zones de València i pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre accessibilitat universal en l'entorn de la plaça de Bruges i dels Sants Joans.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sopbre obres en l'entorn de Navarro Reverter per a reordenació de línies d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre pròxims canvis de línies d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0055 - "Sr. Estellés, sopbre Guia de Mobilitat Sostenible ""València, cap a una mobilitat (+) sostenible"".
Expediente: O-89CIU-2018-000026-00 - Contestada
0056 - Sr. Novo, sobre alegacions Marina Auxiliante.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0057 - Sr. Novo, sobre compliment condicions per a cessió de parcel·la per al Centre de Salut de Malilla.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
0058 - Sr. Novo, sobre registre de demandants únic de vivendes públiques.
Expediente: O-89POP-2018-000013-00 - Contestada
CONTESTACIONS A PRECS I PREGUNTES.
0059 - Resposta del Sr. Grezzi a la intervenció en la sessió de 19 de gener de 2018 del Sr. Mendoza on indicava que des de maig de 2017 està pendent la signatura de la resolució de la marquesina de la parada d'autobusos de la Plaça de Tetuán i si ha arribat l'informe de la Direcció General del Patrimoni.
Expediente: O-C1507-2018-000042-00 - Contestada
0059 - PRECS I PREGUNTES.
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0060 - Proposa atribuir a l'EMT la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01801-2018-000589-00 - Aprovat