2018-02-15 - València

null 2018-02-15

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
15-02-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 15 DE FEBRERO DE 2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 18 de gener de 2018.
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL
0002 - "Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista per a la impartició del mòdul formatiu d'""Intervenció operativa en incendis urbans"" en el CIP FP Cheste.
Expediente: E-01101-2017-001955-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Supressió de les despeses de telefonia mòbil dels Grups Polítics Municipals de telefonia"".
Expediente: O-89POP-2018-000015-00 - Rebutjat
0004 - "Moció que presenten el Sr. Manuel Camarasa Navalón i la Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Perquè es milloren els llocs de treball de policies en l'Ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2018-000035-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Carrera professional"".
Expediente: O-89POP-2018-000015-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Plantilla i nomenament de la direcció en l'oficina municipal d'informació i defensa del consumidor"".
Expediente: O-89POP-2018-000015-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Nomenaments interins en places d'inspectors d'obres i servicis"".
Expediente: O-89POP-2018-000015-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Tècnics d'administració general funcionaris interins"".
Expediente: O-89POP-2018-000015-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Noves incorporacions en el servici de llicències urbanístiques obres d'edificació des de l'1 de novembre de 2017"".
Expediente: O-89POP-2018-000015-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Consum telefonia mòbil grups municipals"".
Expediente: O-89POP-2018-000015-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES