2018-02-15 - València

null 2018-02-15

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
15-02-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ FEBRER DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 18 de gener de 2018.
SERVICI DE SANITAT I CONSUM
0002 - Adhesió al Consens de Shanghai sobre ciutats saludables
Expediente: E-02401-2018-000289-00 -
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS
0003 - "Proposta de denominació de la via pública en projecte Xera com ""Cases Baixes""
Expediente: E-02000-2016-000009-00 -
0004 - Denominar els espais oberts que componen l'estructura planimétrica de la Marina de València
Expediente: E-02000-2017-000141-00 -
MOCIONS
0005 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'segell de qualitat alimentària en l'educació de 0 a 3 anys'
Expediente: O-89CIU-2018-000030-00 -
0006 - "Moció que presenta la Sra. Maria Dolores Jiménez Diaz, del Grup Municipal Ciutadans, per a impulsar el programa ""Kids Save Lives"" als centres educatius de València
Expediente: O-89CIU-2018-000029-00 -
0007 - Moció que presenta la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, per a la prevenció de les conductes addictives als videojocs
Expediente: O-89CIU-2018-000029-00 -
0008 - Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre accessibilitat en el centre de majors de Borbotó
Expediente: O-89CIU-2018-000032-00 -
PREGUNTES
0009 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sol.licitant informació sobre el recurs de reposició Expedient E-00400-2017-25
Expediente: O-89POP-2018-000011-00 -
0010 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre cursos d'idiomes de la Universitat Popular
Expediente: O-89POP-2018-000011-00 -
0011 - "Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el programa ""Coordenades. Aules Obertes"" de la Universitat Popular
Expediente: O-89POP-2018-000011-00 -
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre les incidències per pluja en pavellons esportius
Expediente: O-89POP-2018-000011-00 -
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la programació de tallers i activitats en el Mesón de Morella
Expediente: O-89POP-2018-000011-00 -
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col.legis amb jornada continua
Expediente: O-89POP-2018-000011-00 -
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la subvenció de la Regidoria d'Educació a la Universitat de València
Expediente: O-89POP-2018-000011-00 -
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre inversió en instal.lacions esportives
Expediente: O-89POP-2018-000011-00 -
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Espai Intercultural'.
Expediente: O-89POP-2018-000011-00 -
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el taller 'Benestar i Salut: un taller emocionant""
Expediente: O-89POP-2018-000011-00 -
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre persones refugiades ateses en 2017
Expediente: O-89POP-2018-000011-00 -
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la situació del Gremi de Fusters de València
Expediente: O-89CIU-2018-000023-00 -
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'aplicació del Reglament d'Arqueologia
Expediente: O-89CIU-2018-000023-00 -
0022 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la coordinació quant al reglament arqueologia
Expediente: O-89CIU-2018-000023-00 -
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la carta arqueològica de la ciutat de València
Expediente: O-89CIU-2018-000023-00 -
0024 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre danys en estàtues
Expediente: O-89CIU-2018-000023-00 -
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la projecció del Fòrum de la Música del Palau
Expediente: O-89CIU-2018-000034-00 -
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre les conclusions del Fòrum de la Música del Palau
Expediente: O-89CIU-2018-000034-00 -
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el cost del canvi del logotip de la Fundació Esportiva Municipal (FDM)
Expediente: O-89CIU-2018-000034-00 -
0028 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la justificació del canvi del logotip de la FDM
Expediente: O-89CIU-2018-000034-00 -
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el coneixement dels usuaris del logotip de la Fundació Esportiva Municipal (FDM)
Expediente: O-89CIU-2018-000034-00 -
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grupo Municipal Ciutadans, sobre el disseny del nou logotip de la Fundació Esportiva Municipal (FDM)
Expediente: O-89CIU-2018-000034-00 -
0030 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0031 - Canvi d'un (1) representant al Consell Escolar Municipal
Expediente: E-02101-2014-000854-00 -