2018-01-18 - València

null 2018-01-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
18-01-2018
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN DE 18-01-2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 14 de desembre de 2017.
Aprovat
MOCIONS
0002 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Compromisos relatius a les noves funcions de coordinació de la Regidora Delegada de Participació Ciutadana"".
Expediente: O-89CIU-2017-000264-00 - Rebutjat
0003 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""L'ús del terme ""Deterioro"" dels barris des de la regidoria de Participació Ciutadana i determinació d'indicadors i criteris objectius de prioritats en les estratègies integrals de caràcter participatiu"".
Expediente: O-89CIU-2017-000264-00 - Rebutjat
0004 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Publicació de dades contradictòries sobre els pressupostos participatius en DecidimVLC d'edicions anteriors i falta de transparència i informació en el procés de 2018"".
Expediente: O-89CIU-2017-000264-00 - Retirat
0005 - "Moció que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Publicació a la web municipal de les activitats de les Juntes Municipals de Districte"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Aprovat
PREGUNTES
0006 - "Preguntes que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'execució Resolució FS-84 del Servici de Transpàrencia"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Cumpliment de la Resolució 54/2017 del Consell de Transpàrencia"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta al Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Accidents"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Denúncies de l'Ordenança de Neteja Urbana respecte al tancament i manteniment de solars"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 -
0010 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Denuncies per incumpliment de l'Ordenança de Neteja Urbana"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Denuncies per contaminació acústica"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Denúncies per venda ambulant il·legal"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Denuncies per incumpliment de l'Ordenança de Parcs i Jardins"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Denúncies en el carril bus"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Denúncies per consum d'alcohol i estupefaents en la via pública"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Denúncies en les terrasses"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Publicació de l'ús de vehícles oficials en el Portal de Transpàrencia"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a los ""Projectes d'inversió en barris segona edició pressupostos participatius (2016-2017)"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Projectes d'inversió en barris primera edició pressupostos participatius (2015-2016)"".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al 'Procés de consulta i participació ciutadana per a recuperar una de las zones emblemátiques de la ciutat'.
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Resultat DecidimVLC 2017 ""Projectes de Ciutat"""".
Expediente: O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives a la ""Participació i informació sobre el patrimoni valencià"".
Expediente: O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives al ""Desenrotllament dels pressupostos participatius"".
Expediente: O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives a les ""Propostes de l'equip de govern en la consulta ciutadana"".
Expediente: O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat d'execució dels projectes d'inversions en barris de la consulta ciutadana de les dos edicions anteriors"".
Expediente: O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Barris que són susceptibles de que es duga a terme una estratègia integral participativa"".
Expediente: O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de ciclistes 2016 vs 2017 amb altres modes de transport"".
Expediente: O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents en l'entorn de l'Anell Ciclista (carril bici ronda interior)"".
Expediente: O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de tràfic en la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Requeriment del Consell de Transparència"".
Expediente: O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'urna digital de la Càtedra de ""Govern Obert"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'impuls de TransparEnt"".
Expediente: O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0033 - Prec formulat 'in voce' per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciudadans, sobre els debats en les Juntes Municipals de Districte.
Quedar assabentat
0034 - Prec formulat 'in voce' per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciudadans, sobre la publicació dels ordes del dia de la Comissió de Desenrotllament Urbà.
Quedar assabentat