2018-01-18 - València

null 2018-01-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
18-01-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE ENERO DE 2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 14 de desembre de 2017.
Aprovat
REGIDOR DELEGAT DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS
0002 - Donar compte de les actuacions realitzades en matèria d'accessibilitat, segons acord adoptat en la Comissió de Govern Interior celebrada el 20 de juliol de 2017.
Quedar assabentat
PREGUNTES
0003 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sancions i import recaptat, incompliment Ordenança de Neteja Urbana respecte al tancament i manteniment de solars"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sancions i import recaptat per incompliment Ordenança de Neteja Urbana"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sancions per contaminació acústica"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sancions per venda ambulant il·legal"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sancions per incompliment de l'Ordenança de Parcs i Jardins"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sancions carril bus"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Expedients i sentències per responsabilitat patrimonial"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sancions anul·lades"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sancions per consum d'alcohol i estupefaents en la via pública"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sancions Terrasses"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sancions ciclistes"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sancions estacionament"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Personal funcionari i laboral que està actualment de baixa"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Jubilacions i baixes definitives del personal al servici de l'Ajuntament des del 15 d'octubre de 2017"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Plantilles ocupades i costos nómines mes gener"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Provisió de places d'agents de la policía local per mitjà de comissions de servici"".
Expediente: O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-