S'està cercant, espereu....

2017-12-14 - València

Vés enrere 2017-12-14

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
14-12-2017
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN DE 14-12-2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 09 de novembre de 2017.
Aprovat
SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES
0002 - Proposa aprovar del Pla d'Actuació Municipal enfront de riscos forestals de València.
Expediente: E-01501-2017-000501-00 - Aprovat
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
0003 - Proposa aprovar el nou model de participació ciutadana de la Ciutat de València.
Expediente: E-02301-2017-000937-00 - Aprovat
MOCIONS
0004 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Compromisos relatius a les noves funcions de coordinació de la Regidora Delegada de Participació Ciutadana"".
Expediente: O-89CIU-2017-000264-00 - Sobre la mesa
0005 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""L'ús del terme ""Deterioro"" dels barris des de la regidoria de Participació Ciutadana i determinació d'indicadors i criteris objectius de prioritats en les estratègies integrals de caràcter participatiu"".
Expediente: O-89CIU-2017-000264-00 - Sobre la mesa
0006 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Publicació de dades contradictòries sobre els pressupostos participatius en DecidimVLC d'edicions anteriors i falta de transparència i informació en el procés de 2018"".
Expediente: O-89CIU-2017-000264-00 - Sobre la mesa
PREGUNTES
0007 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Distribució de subvencions i ajudes per l'Alcaldia de Pinedo a les Associacions i Entitats del Poble de Pinedo"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Senyera enrotllada en el pal de la fatxada de l'Alcaldia de Pinedo"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'arreglament del servici de megafonia del Poble de Pinedo"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta el Sr.. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'inversió de la Diputació en Pobles de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'operatiu Policia Local de València Nit de Cap d'Any"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grupo Municipal Popular, relatives al ""Parc mòbil de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Seguretat de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Parc Oest de Bombers"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Campanyes de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Projectes d'inversió en barris pressupostos participatius exercici 2018"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Subvencions foment de l'associacionisme"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Participa Reina"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Procés participatiu Manuel Granero"".
Expediente: O-89POP-2017-000097-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'acumulació d'hores"".
Expediente: O-89CIU-2017-000221-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'acumulació d'hores extraordinàries"".
Expediente: O-89CIU-2017-000221-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Cambres del circuit tancat en edificis de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Ubicació i situació de cambres de CCTV en els edificis públics de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Sistema de seguretat en l'edifici de Tabacalera"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Fets de vandalisme ocorreguts en l'edifici d'Antiga Tabaquera"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a las ""Denúncies presentades pels actes vandàlics en edificis i propietats de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 -
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Cost estimat dels danys ocasionats per danys vandàlics en edificis o propietats de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Reforç de Policia Local durant els dies 23, 24, 25 i 26 de novembre"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Fets ocorreguts durant els dies 23, 24, 25 i 26 de novembre en la Ciutat de València""
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Formació a comandaments de la Policia Local en matèria de lluita yihadista"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Mesures a adoptar perquè tots els policies locals tinguen formació en matèria yihadista"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Hores acumulades en Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Mesures a adoptar sobre el nombre d'hores acumulades pels bombers"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Tancament de parcs de bombers"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Hores de treball acumulades en la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0036 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Temps que ha transcorregut per a acumular les hores"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Mesures a adoptar per a revertir a la normalitat el nombre d'hores acumulades pels policies locals"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0038 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Temps que queda per a poder disfrutar les hores acumulades abans d'entrar a edat de jubilació"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0039 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Situació de millora d'ocupació de policies locals"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0040 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Situació de policies locals que realitzen funcions diferents de les funcions pròpies del cos"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0041 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Agents de Policia Local que realitzen altres funcions"".
Expediente: O-89CIU-2017-000248-00 - Contestada
0042 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Pressupostos participatius"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0043 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Processos participatius en la Ciutat de València i Pobles de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0044 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Constitució de Juntes Municipals per a les pedanies"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0045 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nou model de participació i transparència"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0046 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Projecte MatchUP"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0047 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat d'execució de projectes d'inversions en barris de la consulta ciutadana de 2016"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0048 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat d'execució de projectes d'inversions en barris de la consulta ciutadana de 2017"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0049 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Moció de la Regidora Delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal sobre coordinació amb les delegacions i servicis que impulsen processos participatius"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0050 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Detall d'actuacions en Velluters"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0051 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Barris que són susceptibles de que es duga a terme una estratègia integral participativa"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0052 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Web DecidimVLC"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0053 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'esborrany del nou Reglament de Transparència i Participació Ciutadana"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0054 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de ciclistes 2016 vs 2017 amb altres modes de transport"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0055 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents en l'entorn de l'Anell Ciclista (carril bici ronda interior)"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
0056 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de tràfic en la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000249-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0057 - "Prec formulat ""in voce"" pel Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatiu a les ""Plaques en les obres dels processos participatius"".
Contestada