S'està cercant, espereu....

2017-12-14 - València

Vés enrere 2017-12-14

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
14-12-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 9 de novembre de 2017.
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL
0002 - "Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en el Departament de Dret Mercantil ""Manuel Broseta Pont"" de la Universitat de València per al curs acadèmic 2017/2018.
Expediente: E-01101-2017-001375-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - "Moció remesa per la Comissió de Medi Ambient i Cambi Climàtic, relativa a la Moció que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Migració tramitació expedients a PIAE en Fundació CV Observatori del Canvi Climàtic"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Rebutjat
0004 - "Moció remesa per la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències, relativa a la Moció que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Migració tramitació expedients a PIAE en Fundació Inndea València"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Rebutjat
0005 - "Moció remesa per la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències, relativa a la Moció que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Migració tramitació expedients a PIAE en el Consell Agrari Municipal"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Rebutjat
0006 - "Moció remesa per la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències, relativa a la Moció que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre ""Migració tramitació expedients a PIAE en Fundació Policia Local València"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Rebutjat
0007 - "Moció remesa per la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències, relativa a la Moció que presenta la Sra. M. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Migració tramitació expedients a PIAE en el Palau de la Música"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Cursos de formació personal funcionari"".
Expediente: O-89POP-2017-000100-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Diligèncias d'investigació penal i recursos contencios-administratiu en el proces de selección de 5 places d'oficials de bombers"".
Expediente: O-89POP-2017-000100-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Bases de la convocatòria per a proveir en propietat places de bombers de l'oferta d'ocupació pública 2016"".
Expediente: O-89POP-2017-000100-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pressupost executat del Capítol 1 de personal 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000100-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita per la Sra. María Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciudadanos, sobre ""Mesures a adoptar sobre el nombre d'hores acumulades pels bombers"".
Expediente: O-89CIU-2017-000258-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""La borsa de treball dels lletrats de l'ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2017-000258-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""L'estat de la regularització dels interins"".
Expediente: O-89CIU-2017-000258-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""La comissió de serveis"".
Expediente: O-89CIU-2017-000258-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El complement salarial d'atenció al públic"".
Expediente: O-89CIU-2017-000258-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita pel Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El pla Edificant"".
Expediente: O-89CIU-2017-000245-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita pel Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les actuacions realitzades en els col·legis"".
Expediente: O-89CIU-2017-000245-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-