2017-12-14 - València

null 2017-12-14

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
14-12-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ DESEMBRE 2017

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 9 de novembre de 2017.
Aprovat
SERVICI D'EDUCACIÓ
0002 - Canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
SERVICI DE SANITAT I CONSUM
0003 - Adhesió a l'estratègia de promoció de la salut i prevenció en el sistema nacional de salut (SNS).
Expediente: E-02401-2017-003132-00 - Aprovat
SERVICI D'ATENCIÓ A PERSONES MAJORS
0004 - Aprovar el Reglament del Defensor/a de les Persones Majors.
Expediente: E-02224-2017-000248-00 - Aprovat
0005 - Aprovació inicial de la creació del Consell Municipal de Persones Majors i el seu Reglament.
Expediente: E-02224-2017-000271-00 - Aprovat
MOCIONS
0006 - Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre eliminació de les restriccions per a accedir al Xec Escolar.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Aprovat
0007 - Moció que presenta la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la integració de la Jueria Valenciana en la Xarxa de Jueries d'Espanya.
Expediente: O-89CIU-2017-000263-00 - Aprovat
0008 - Moció que presenta la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, perquè es done el mobiliari de l'antiga Fe als necessitats en situació d'enllitats de llarga duració.
Expediente: O-89CIU-2017-000256-00 - Aprovat
PREGUNTES
0009 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal popular, sobre obertura a entitats dels centres de la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0010 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre devolució de matrícules anul·lades en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre correfoc Festivitat 9 d'octubre 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre Il·luminació i decoració Nadalenca 2017-2018.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre Expojove 2017-2018.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre Festa Nit de cap d'any 2017-2018.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre retransmissió campanadas Nit de cap d'any 2017-2018.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre Cavalcada de Reis 2018.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre retransmissió Cavalcada Reis 2018.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre Alqueria Dr. Llombart.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre operació fred 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre servici de perruqueria en el Centre Municipal d'Activitats per a Persones Majors de Borbotó.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0021 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre canvi de denominació del Centre Municipal de la Dona.
Expediente: O-89POP-2017-000096-00 - Contestada
0022 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre els informes de manteniment dels col·legis en 2015.
Expediente: O-89CIU-2017-000246-00 - Contestada
0023 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre els informes de manteniment dels col·legis en 2016.
Expediente: O-89CIU-2017-000246-00 - Contestada
0024 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre els informes de manteniment dels col·legis en 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000246-00 - Contestada
0025 - Pregunta que presenta la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre pàgina web de la Regidoria de Cultura.
Expediente: O-89CIU-2017-000255-00 - Contestada
0026 - Pregunta que presenta la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Museu Marítim
Expediente: O-89CIU-2017-000255-00 - Contestada
0027 - Pregunta que presenta la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre senyalització de rutes històriques.
Expediente: O-89CIU-2017-000255-00 - Contestada
0028 - Pregunta que presenta la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'Escala Reial.
Expediente: O-89CIU-2017-000255-00 - Contestada
0029 - Pregunta que presenta la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre activitats nadalenques.
Expediente: O-89CIU-2017-000255-00 - Contestada
0030 - Pregunta que presenta la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre fullet de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2017-000255-00 - Contestada
0031 - Pregunta que presenta la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre associació de betlenistes.
Expediente: O-89CIU-2017-000255-00 - Contestada
0032 - Pregunta que presenta la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre delegat de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000255-00 - Contestada
0033 - Pregunta que presenta la Sra. Maria Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre dades de persones que es troben impossibilitades i romanen prostrades en llit.
Expediente: O-89CIU-2017-000251-00 - Contestada
0034 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la neteja de la vidriera del Palau.
Expediente: O-89CIU-2017-000257-00 - Contestada
0035 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de seguretat del Palau.
Expediente: O-89CIU-2017-000257-00 - Contestada
0036 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la signatura del preacord del conveni col·lectiu de la FDM.
Expediente: O-89CIU-2017-000257-00 - Contestada
0037 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'activitat del despatx d'advocats extern en la negociació del conveni de FDM.
Expediente: O-89CIU-2017-000257-00 - Contestada
0038 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre Forum del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2017-000257-00 - Contestada
0038 - PRECS I PREGUNTES