2017-11-13 - València

null 2017-11-13

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
13-11-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 d'octubre de 2017.
Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - "Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Parcial ""Benicalap Nord, Illa 13.2"".
Expediente: E-03001-2017-000037-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0003 - Proposa donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 29 de setembre del 2017 d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla Especial de Reforma Interior del Barri del Carme, qualificació dotacional de la Plaça Tavernes de Valldigna núm. 4.
Expediente: E-03502-2016-000023-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0004 - Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de València per a l adhesió d'este municipi a la Autoritat del Transport Metropolita de València.
Expediente: E-01801-2017-003045-00 - Aprovat
MOCIONS.
0005 - Sr. Mendoza, sobre migració tramitació expedients a PIAE en l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Sr. Mendoza, sobre obres plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Rebutjat
0007 - Sr. Estellés, sobre solucions davant de les queixes i problemes ocasionats per la reordenació de la circulació en Ciutat Vella en els barris del Carme, el Pilar i el Mercat.
Expediente: O-89CIU-2017-000240-00 - Rebutjat
0008 - Sr. Estellés, sobre la seguretat viària en l'entorn Col·legi Nostra Senyora dels Desamparados de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2017-000240-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Estellés, sobre actuacions en matèria d'accessibilitat universal en infraestructures de transport en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000240-00 - Rebutjat
0010 - Sr. Estellés, sobre reunions i solucions als problemes derivats de la prohibició de l'aparcament nocturn en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000240-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Novo, sobre urbanització i connexió de les Places de la Reina, Bruges, Ajuntament i Sant Agustí.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Rebutjat
0012 - Sr. Novo, sobre migració tramitació expedients a PIAE en AUMSA.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0013 - Sr. Estellés sobre Plans 2018 per a l'aparcament en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre la gestió de la delegació de mobilitat en 2017 en l'àmbit ciclista.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre dades d'intensitat del tràfic en carrers de la ciutat de València (reiteració).
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre l'última pacificació del tràfic en Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre l'Alqueria del Moro.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre la recepció del Parc Sud de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre el Centre de Salut de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre la millora en l'accessibilitat de l'espai urbà.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre les subhastes d'immobles de Pla Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre la intervenció en Plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre Poble Nou.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre resum i balanç pendent de la setmana de la Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre decisió definitiva amb Baró de Càrcer i preguntes concretes respecte d'això.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre actuacions a realitzar en el túnel de les Grans Vies.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre dades sobre el servici diari d'EMT, cotxes suprimits per falta de personal i material.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre contractacions en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre accés tancat al Mercat Central per tall del carrer la Pau.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre accés rodat prohibit als voltants del Palau del Marqués de Dosaigües.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre dispositiu especial dia dels difunts en EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre actuacions davant dels embossos de tràfic a València.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre polítiques a València a favor del foment vehicle elèctric.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre servici de motosharing a València.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre wifi gratis en els autobusos d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre actuacions sobre parades d'EMT inaccessibles abans de la finalització del termini legal.
Expediente: O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
0038 - Sr. Mendoza, sobre parades de taxis. Obres plaça de la Reina
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0039 - Sr. Mendoza, sobre zones de càrrega i descàrrega. Obres plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0040 - Sr. Mendoza, sobre desviació vehicles en el carrer Poeta Querol. Obres plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0041 - Sr. Mendoza, sobre eliminació d'aparcament. Obres plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0042 - Sr. Mendoza, sobre desviació d'autobusos pel carrer Poeta Querol. Obres plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0043 - Sr. Mendoza, sobre Bus Turístic. Obres plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0044 - Sr. Mendoza, sobre comerços. Obres plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0045 - Sr. Mendoza, sobre edificis protegits. Obres plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0046 - Sr. Novo, sobrte actuació urbanística per a la connexió dels carrers Baeza i Agustín Lara.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0047 - Sr. Novo, sobre ampliació termini ajudes al patrimoni rural protegit.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0048 - Sr. Novo, sobre finalització de la urbanització del carrer José Andreu Alabarta.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0049 - Sr. Novo, sobre immoble plaça Dr. Llorenç de la Flor, 2.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0050 - Sr. Novo, sobre mur de tancament de Moyresa.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0051 - Sr. Novo, sobre peatonalització plaça Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0052 - Sr. Novo, sobre procés de participació en la reurbanització plaça de Sant Agustí (2).
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0053 - Sr. Novo, sobre Projecte d'Acord Específic per a l'ordenació del Pla Especial Natzaret Este.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
0054 - Sr. Novo, sobre situació del projecte de remodelació del carrer Martínez Ferrando.
Expediente: O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0055 - En la sessió ordinària de la Comissió de data 25 de setembre del 2017, en el punt de precs i preguntes, el Sr. Mendoza va preguntar, en el marc de l'adhesió de València a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, si va a prestar-se el servici de Biciregistro, que oferix gratuïtament esta associació dins de les seues prestacions pel pagament anual que es fa a la mateixa, responent el Sr. Grezzi que es contestarà per escrit.
Contestada
0056 - En la sessió ordinària de la Comissió de data 23 d'octubre del 2017, en el punt 10 de l'orde del dia relatiu a la moció presentada pel Sr. Estellés sobre pacificació del tràfic en El Camí de Moncada a Carpesa, els Srs. Mendoza i Estellés van sol·licitar que s'entregara als seus respectius Grups Municipals la comunicació realitzada a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, còpia de la qual els entrega el Sr. Grezzi.
Contestada
0057 - En la sessió ordinària de la Comissió de data 23 d'octubre del 2017, en el punt de precs i preguntes, el Sr. Novo va pregar que s'informara sobre l'estat de tramitació d'una moció presentada per ell i aprovada en la sessió de la Comissió de 22 de maig passat, relativa a l'adequació i reculada de la tanca en l'Avinguda del Tarongers cantó amb el carrer Faust Elio.
Quedar assabentat