S'està cercant, espereu....

2017-11-09 - València

Vés enrere 2017-11-09

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
09-11-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017.

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 19 d'octubre de 2017.
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL
0002 - Proposta Capitol I Pressupost 2018.
Expediente: E-01101-2017-001541-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta la Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Contractar comissions de servei de bombers"".
Expediente: O-89CIU-2017-000229-00 - Sobre la mesa
0004 - "Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Atenció al públic en gestió tributària"".
Expediente: O-89CIU-2017-000229-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Places vacants (excepte de l'escala de policies i bombers) amb dotació económica en el Capítol 1 del pressupost municipal 2018"".
Expediente: O-89POP-2017-000090-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Places de l'oferta de ocupació pública del 2015 amb dotació econòmica del Capítol I del pressupost municipal 2018"".
Expediente: O-89POP-2017-000090-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Places de l'oferta d'ocupació pública del 2016 amb dotació econòmica en el Capítol 1 del pressupost municipal 2018"".
Expediente: O-89POP-2017-000090-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Taules Generals de Negociació celebrades en cada un dels trimestres del 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000090-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Places amb dotació econòmica en el Capitol 1 del pressupost municipal 2018 que integren l'oferta d'ocupació pùblica 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000090-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Places vacants per a accés a concurs de mèrits del personal funcionari de l'Ajuntament de València amb dotació econòmica en el pressupost municipal 2018"".
Expediente: O-89POP-2017-000090-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Exclusió en certs llocs del concepte d'atenció al pùblic"".
Expediente: O-89POP-2017-000090-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Funcionaris interins anomenats en comissió de servicis en llocs de Cap de Secció"".
Expediente: O-89POP-2017-000090-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""La xarxa del col·legi Sant Àngel de la Guarda"".
Expediente: O-89CIU-2017-000225-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, en nom de D. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre""Atenció telefònica al públic
Expediente: O-89CIU-2017-000230-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-