2017-11-09 - València

null 2017-11-09

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
09-11-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - COMISSIÓ MEDI AMBIENT DE 09-11-2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 d'octubre de 2017.
Aprovat
0002 - "SERVICI DE JARDINERIA. Proposta de desestimar l'esmena presentada i aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans de l'Ajuntament de València"".
Expediente: E-04001-2016-001207-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica.
Expediente: E-02610-2017-000093-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0004 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre la contaminació acústica en ciclomotors i la realització de campanyes per a la comprovació de les seues emissions sonores"".
Expediente: O-89CIU-2017-000228-00 - Rebutjat
0005 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Millora de l'arbratge de l'av. professor López Piñero"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Potecció patrimoni pesca Albufera"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Migració tramitació expedients a PIAE en Fundació CV Observatori del Canvi Climàtic"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0008 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Cànon arrendatici Comunitat de Peixcadors d'El Palmar"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0009 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Voluntariat ambiental Devesa 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Acord cooperació Cartagena d'Indias"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Accessibilitat itinerari històric Gola Pujol"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Centre d'acollida de gats"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Ampliació del Cementeri General"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Finalització del Parc de la Rambleta"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardins i palmeres en Av. d'Alfauir"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Població de coloms"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en Ermita d'Orriols"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Canvi d'espècie d'arbratge"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTAS que presenta Dª. Lourdes Bernal Sanchis, del Grupo Municipal Popular, relativas a ""Anul·lació d'escocells"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Centre d'avifauna exòtica"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Transferències econòmiques OAM"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardins en Velluters"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Personal de l'OAM"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Ordenança de Tinença d'Animals"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Moció ajardinament font de la Plaça de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2017-000220-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Moció instal·lació banys públics en la ciutat de València'.
Expediente: O-89CIU-2017-000220-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Moció prohibició de burilles en les platges"".
Expediente: O-89CIU-2017-000220-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Moció herbàcies en escocells'.
Expediente: O-89CIU-2017-000220-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Moció el Museu del Silenci"".
Expediente: O-89CIU-2017-000220-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0030 - PREC formulat IN VOCE pel Sr. Santiago Benlliure Moreno, regidor del Grup Municipal Ciutadans, relatiu a 'Campanya de llenya a l'hivern'.
Quedar assabentat