2017-11-09 - València

null 2017-11-09

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
09-11-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ DE NOVEMBRE DE 2017

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 19 d'octubre de 2017.
Aprovat
SERVICI D'ATENCIÓ A PERSONES MAJORS
0002 - Aprovació inicial del Reglament del Régim Intern dels Centres de Dia per a Persones Majors Dependents (CDMPMD)
Expediente: E-02224-2017-000295-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - Moció que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre migració en la tramitació d'Expedients a PIAE, en el Palau de Congressos
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Aprovat amb esmenes
0004 - Moció que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre espais per a art urbà
Expediente: O-89CIU-2017-000227-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0005 - Pregunta que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la promoció del voluntariat esportiu
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0006 - Pregunta que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la memòria anual de joventut 2016
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0007 - Pregunta que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre el projecte TELETURF
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0008 - Pregunta que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la programació sociocultural del Palauet d'Aiora
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre accés bonificat a instal·lacions i activitats esportives
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0010 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre informes municipals en els expedients de dependència.
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre programa de salut en els centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre formació en noves tecnologies per a persones majors.
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi'.
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la ""Plaça del llibre""
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0015 - "Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la ""Plaça del llibre""
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre activitats de consum.
Expediente: E-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ajudes a sales de teatre
Expediente: O-89CIU-2017-000233-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el reglament d'arqueologia
Expediente: O-89CIU-2017-000233-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la restauració de la Real Senyera
Expediente: O-89CIU-2017-000233-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el projecte 'Testimonis des del Silenci'
Expediente: O-89CIU-2017-000226-00 - Contestada
0021 - Pregunta que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la protecció d'elements històrics
Expediente: O-89CIU-2017-000226-00 -
PRECS I PREGUNTES