2017-10-30 - València

null 2017-10-30

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
30-10-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE OCTUBRE DE 2017.

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 2 d'octubre de 2017.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de setembre fins al 15 d'octubre de 2017 de l'Oficina de Suggeriments i Reclamacionsi relacions amb el Defensor del Poble i el Sindic de Greuges.
Expediente: E-00911-2017-000688-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES.-