2017-10-23 - València

null 2017-10-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
23-10-2017
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
ESIÓN ORDINARIA 23 OCTUBRE 2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 25 de setembre del 2017.
Aprovat
SECRETARIA
0002 - Proposa modificar el dia de celebració de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible, dels pròxims mesos de novembre i desembre de 2017.
Expediente: O-05650-2017-000007-00 - Aprovat
TRESORERIA MUNICIPAL
0003 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 3r trimestre de 2017 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2017-000013-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0004 - Proposa donar compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i gasto creats amb crèdit zero durant el 3r trimestre de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000027-00 - Quedar assabentat
0005 - Proposa aprovar la 9a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000037-00 - Aprovat
PREGUNTES
0006 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Apartaments turístics"".
Expediente: O-89POP-2017-000080-00 - Contestada
0007 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Subvencions Pressupost 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000080-00 - Contestada
0008 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Impost de Bens Inmobles"".
Expediente: O-89POP-2017-000080-00 - Contestada
0009 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Recaptació per Impostos i taxes en 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000080-00 - Contestada
SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
0010 - Proposa aprovar el Pla estratègic d'ocupació i emprenedoria 2017-2020
Expediente: E-02902-2017-001364-00 - Aprovat