2017-10-19 - València

null 2017-10-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
19-10-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - COMISSIÓ MEDI AMBIENT DE 19-10-2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de setembre de 2017.
Aprovat
0002 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica.
Expediente: E-02610-2017-000093-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de la creació del Consell de Mediambient.
Expediente: E-02610-2017-000104-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0004 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Zona fitada per a gossos en els Jardins del Real"".
Expediente: O-89CIU-2017-000201-00 - Rebutjat
0005 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Campanya informativa recollida orgànica a Campanar i Sant Pau"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Exposicions Tribunal de les Aigües als Pobles de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Rebutjat
0007 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Adequació espai carrer SerraCalderona"".
Expediente: O-89CIU-2017-000209-00 - Aprovat
0008 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Adequació solar carrers Jorge Comín, Hernández Lázaro i Evaristo Crespo Azorín"".
Expediente: O-89CIU-2017-000209-00 - Retirat
0009 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Manteniment jardí carrer Jorge Comín"".
Expediente: O-89CIU-2017-000209-00 - Aprovat
0010 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Soca en el carrer Músic Ginés"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Campanya de poda de moreres"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Aprovat
PREGUNTES
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Neteja d'embornals per detecció de 'dengue'"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Crema o arreplega de la palla d'arròs en el terme municipal de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Situació del procés de la Declaració de l'Albufera com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Tricicles Tram XII Jardí del Túria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000200-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Pressupost OAM Parcs i Jardins 2018"".
Expediente: O-89CIU-2017-000200-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Nucli zoològic"".
Expediente: O-89CIU-2017-000200-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Neteja carrils bici"".
Expediente: O-89CIU-2017-000200-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Inspecció del servicis de jardineria i poda"".
Expediente: O-89CIU-2017-000200-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Recollida selectiva"".
Expediente: O-89CIU-2017-000200-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Pressupost neteja 2018""
Expediente: O-89CIU-2017-000200-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Neteja embornals"".
Expediente: O-89CIU-2017-000200-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Inspecció del servicis de neteja"".
Expediente: O-89CIU-2017-000200-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Col·lector nord"".
Expediente: O-89CIU-2017-000200-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Obres en Alameditas"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en carrer Almassora amb Maximilià Thous"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en carrer Sellent"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en carrer Albalat dels Tarongers"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Mitjana en el carrer Professor Ernest Lluch"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en el carrer Escultor Alfons Gabino"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en plaça de Hondures"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardins de l'av. Blasco Ibàñez"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardins del carrer Ramon Llull"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardins en el Barri de Beteró"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells en el carrer Lluís Peixó"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Platja de gossos en Pinedo"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tramitació del 10% addicional del pressupost de les contractes"".
Expediente: O-89POP-2017-000078-00 - Contestada
0037 - PRECS I PREGUNTES
0038 - "PREC formulat IN VOCE per la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatiu a ""Execució d'acords"".
Quedar assabentat