S'està cercant, espereu....

2017-10-19 - València

Vés enrere 2017-10-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
19-10-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 21 de setembre de 2017.
Aprovat
SERVICI D'EDUCACIÓ
0002 - Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municpal Popular, sobre eliminació de les restriccions per a accedir al Xec Escolar.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Sobre la mesa
0004 - Moció que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre assignació de pressupost a comissions per canvi de nom de carrers.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Moció que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre la tramitació de declaració BIC dels tocs manuals de campanes.
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Aprovat
0006 - Moció que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, sobre plagues de rosegadors a la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000174-00 - Aprovat
PREGUNTES
0007 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0008 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la promoció de cooperatives d'alumnes en les escoles públiques de la Ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre el disseny, programació i manteniment d'una web del Servici d'Educació.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0010 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grupo Municipal Popular, sobre el xec escolar del curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grupo Municipal Popular, sobre el programa contra l'acaçament escolar.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grupo Municipal Popular, sobre els resultats de la matrícula en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la 6ª modificació de l'annex de subvencions nominatives Presupost 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'avaluació de projectes de cooperació al desenrotllament i educació per al desenrotllament.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el pressupost municipal de cooperació al desenrotllament.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el càlcul del cost de les ajudes de menjador escolar.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el nou pla de cooperació.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre la creació i dotació de noves partides pressupostaries.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre contracte empresa Balls al Carrer
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre pirotècnia 9 d'octubre.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0021 - Pregunta que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre pirotècnia 9 d'octubre.
Expediente: O-89POP-2017-000077-00 - Contestada
0022 - Pregunta que presenta la Sra. Amaparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre actes de Blasco Ibáñez en 2018.
Expediente: O-89CIU-2017-000208-00 - Contestada
0023 - Pregunta que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ajudes a biblioteques.
Expediente: O-89CIU-2017-000208-00 - Contestada
0024 - Pregunta que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Cercle de Belles Arts.
Expediente: O-89CIU-2017-000208-00 - Contestada
0025 - Pregunta que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el congrés de cases museus.
Expediente: O-89CIU-2017-000208-00 - Contestada
0026 - Pregunta que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el conveni Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89CIU-2017-000208-00 - Contestada
0027 - Pregunta que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre estudi econòmic de les Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000208-00 - Contestada
0028 - Pregunta que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre actes de l'Agrupació de Falles del Carme.
Expediente: O-89CIU-2017-000208-00 - Contestada
0029 - Pregunta que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre festivals urbans.
Expediente: O-89CIU-2017-000208-00 - Contestada
0030 - Pregunta que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ajudes o col·laboració a la 'Plaça del Llibre'.
Expediente: O-89CIU-2017-000208-00 - Contestada
0031 - Pregunta que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre centre cultural La Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2017-000208-00 - Contestada
0032 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el CTT Mediterrani.
Expediente: O-89CIU-2017-000207-00 - Contestada
0033 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la contracta de manteniment de la FDM.
Expediente: O-89CIU-2017-000207-00 - Contestada
0034 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el conveni de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000207-00 - Contestada
0035 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'activitat de manteniment de les instal·lacions esportives de la FDM.
Expediente: O-89CIU-2017-000207-00 - Contestada
0036 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la plantilla de la FDM.
Expediente: O-89CIU-2017-000207-00 - Contestada
0037 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre les reparacions de les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2017-000207-00 - Contestada
0038 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre les instal·lacions esportives previstes en el parc central.
Expediente: O-89CIU-2017-000207-00 - Contestada
0039 - "Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre ""Pavelló San Isidro"".
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0040 - "Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre piscina Castellar-L'Oliveral ""Enrique Velarte""
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0041 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre complex piscines Parc de L'Oest.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0042 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre piscina de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0043 - "Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre poliesportiu ""La Hípica"".
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0044 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal poliesportiu Monteolivete.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0045 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal de pilota valenciana.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0046 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal complex esportiu cultural Patraix.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0047 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal complex esportiu Orriols.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0048 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal complex esportiu Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0049 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal piscina centre social Trafalgar.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0050 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal complex esportiu cultural Petxina.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0051 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal Rocódromo.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0052 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal complex esportiu cultural Abastos.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0053 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal poliesportiu Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0054 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal poliesportiu La Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0055 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal poliesportiu Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0056 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal piscina Aiora.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0057 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal esportiu La Creu del Grau.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0058 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal esportiu residencia Petxina.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0059 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal esportiu poliesportiu Marni.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0060 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centro municipal esportiu poliesportiu Beteró Vergen del Carme.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0061 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal esportiu escola municipal de vela.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0062 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal esportiu poliesportiu Dr. Lluch.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0063 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal esportiu poliesportiu Malilla.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0064 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal esportiu poliesportiu Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0065 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal esportiu poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0066 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal esportiu poliesportiu Banicalap.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0067 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal esportiu camp de beisbol i softbol.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0068 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal esportiu camp de rugby tram V.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0069 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre la gestión del centro municipal esportiu galeria de tir olímpic.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0070 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal poliesportiu Asturias.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0071 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal piscina El Palmar.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
0072 - Pregunta que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la gestió del centre municipal poliesportiu lúdic de jocs tradicionals.
Expediente: O-89CIU-2017-000206-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES