2017-09-25 - València

null 2017-09-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
25-09-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 27 de juliol de 2017.
Aprovat
0002 - Dóna compte del canvi de vocal suplent representant del Grup Municipal València en Comú.
Expediente: O-05651-2017-000001-00 - Quedar assabentat
0003 - Dóna compte dels dictàmenes emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessiò de 13 de setembre de 2017.
Expediente: E-05692-2017-000004-00 - Quedar assabentat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0004 - "Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per Ecyser Mediterráneo, SLU, contra l'acord plenari de 25 de maig de 2017, per mitjà del que es resol l'adjudicació del PAI ""Castellar-Benicasim"".
Expediente: E-03003-2016-000020-00 - Aprovat
0005 - Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per Urbanas Coval, S.L., contra acord plenari de 27 de juliol del 2017, per mitjà del que es va acordar denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del PAI de la Unitat d'Execució 'Benimamet D'.
Expediente: E-03001-2000-000043-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0006 - Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a l'ordenació de volums en l'illa 6.3 del Pla de Reforma Interior Modificatiu de Patraix, situada en la cantonada entre l'Av. José Roca Coll i el C/ Pío XI.
Expediente: E-03001-2017-000058-00 - Aprovat
0007 - "Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PRR-6 Malilla Nord ""Centre Sociocultural en parcel·la M-14.2"".
Expediente: E-03001-2017-000016-00 - Aprovat
0008 - "Propone aprovar provisionalmente la Modificació Puntual del Pla Especial ""Nou Campus"".
Expediente: E-03001-2016-000153-00 - Aprovat
0009 - Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU respecte al Ben de Rellevància Local denominat 'La Ceramo'.
Expediente: E-03001-2015-000177-00 - Aprovat
0010 - "Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial ""Usos illa de cases Primat Reig""
Expediente: E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.
0011 - Proposa revocar la delegació de la facultat expropiatòria a favor de la Conselleria de Territori i Habitatge en relació amb els Projectes d'expropiació 5.01 obertura Nord Bulevard Sant Pedro i 5.02 Obertura Sud Bulevard Sant Pedro.
Expediente: E-03103-2017-000044-00 - Aprovat
MOCIONS.
0012 - Sr. Mendoza, sobre remodelació línies EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Rebutjat
0013 - Sra. Picó, sobre proposta de la estació del pont de fusta com bé de rellevància local.
Expediente: O-89CIU-2017-000190-00 - Contestada
0014 - Els Srs. Estellés i Giner, sobre criteris d'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en la ciutat de València i la seua inclusió en la revisió de l'Ordenança de Circulació i en el Pla de Seguretat Vial.
Expediente: O-89CIU-2017-000191-00 - Rebutjat
0015 - Sr. Estellés, sobre la divulgació de l'informe d'avaluació de l'edifici.
Expediente: O-89CIU-2017-000193-00 - Contestada
0016 - Sr. Novo, sobre impuls i execució dels planejament aprovats en el Parc Central i Marina Real.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Rebutjat
0017 - Sr. Estellés, sobre democratització de les futures modificacions de la XARXA d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000193-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0018 - Sr. Mendoza, sobre autorització municipal Marquesines en la Plaça de Tetuan.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0019 - Sr. Mendoza, sobre queixes bono 'amb tu'.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0020 - Sr. Mendoza, sobre us de les 12 bicicletes municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0021 - Sr. Mendoza, sobre cost Setmana Europea de la Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0022 - Sr. Mendoza, sobre obres Plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0023 - Sr. Mendoza, sobre pàrquing de Bruixes.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre la catalogació de béns immobles.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre execució de les places.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre pont de Sant Josep.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre el compliment de la moció presentada per l'equip de govern per a garantir el dret a la vivenda en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre inversions en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre el pla de desenrotllament de la ZAL.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre les polítiques de vivenda social.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre les ocupacions il·legals.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre les obres en el carrer Doctor Oloriz.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre la reurbanització de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre els PAI's pendents de desenrotllar.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre el possible doble sentit definitiu de Baró de Càrcer.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre el pròxim canvi de línies de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre problemes amb els elements segregadores del tràfic
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre talls de tràfic en la Plaça de l'Ajuntament durant el mes de setembre.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0040 - "Sr. Estellés, sobre aparcament ""no garantizado"" en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre el procés de revisió de l'ordenança de circulació.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre reunions del regidor delegat de Mobilitat amb hostalers i sector de l'oci nocturn.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0043 - "Sr. Estellés, sobre desembarcament de bicicletes ""chinas"" OFO.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre obres executant-se a València en el mes de setembre.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre reducció de la velocitat en la CV-500.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre informe de FACUA sobre el bono de l'autobús a València.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre obres en la V-30 i repercussió en la ciutat de València i dispositius de control de tràfic després de la volta de vacacions.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre campanyes d'ús segur de la bicicleta i agència de la bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre obres del Parc Lineal de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
0050 - Sr. Novo, sobre accés a expedients administratius.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0051 - Sr. Novo, sobre acord de recuperació anticipada dels Docks.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0052 - Sr. Novo, sobre adquisició de l'immoble Plaça Tavernes de Valldigna 4.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0053 - Sr. Novo, sobre ajudes al patrimoni rural protegit.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0054 - Sr. Novo, sobre ferralleries en el Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0055 - Sr. Novo, sobre contracte d'assessorament i mediació d'execucions hipotecàries i lloguer.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0056 - Sr. Novo, sobre contracte d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc d'exclusió social.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0057 - Sr. Novo, sobre execució pressupost vivenda.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0058 - Sr. Novo, sobre estudi de viabilitat del projecte participatiu del PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0059 - Sr. Novo, sobre informe d'avaluació d'edificis.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0060 - Sr. Novo, sobre modificació del PEPRI del Barri del Carme.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0061 - Sr. Novo, sobre Programa de Foment de Rehabilitació i Conservació de Patrimoni Històric.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0062 - Sr. Novo, sobre projecte de reforma Avingudes de Pérez Galdós - Giorgeta.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0063 - Sr. Novo, sobre situació de l'antic Alameda Palace.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0064 - Sr. Novo, sobre solar carrer Germans Rivas en Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0065 - Sr. Novo, sobre trasllat edificabilitat de Tabaquera.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
0066 - Sr. Novo, sobre vivendes per a lloguer social.
Expediente: O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
CONTESTACIONS A PRECS.
0067 - "Resposta al prec formulat in voce en la sessió de la Comissió de 24 de juliol del 2017 pel Sr. Novo Belenguer en relació amb la moció sobre ""convenis amb els col·legis oficials professionals per a la tramitació de llicències"".
Expediente: E-00406-2017-000008-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0068 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza prega que, d'ací a la Setmana de la Mobilitat, no s'incloguen concerts de música que, a més de tindre molt poca afluència, es realitzen en un horari laboral que afecta negativament els treballadors de l'entorn.
Quedar assabentat
0069 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta, en el marc de l'adhesió de València a la Xarxa de ciutats per la bicicleta, si va a prestar-se el servici de Biciregistro, que oferix gratuïtament esta associació dins de les seues prestacions dins del pagament anual que es fa a la mateixa.
Contestada
0070 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si el Delegat de Mobilitat rebrà a FOTUR i li va a permetre que aporte les dades econòmiques sobre la incidència negativa que ha tingut per a l'ocupació en la ciutat la prohibició d'estacionament nocturn en el carril bici.
Contestada