2017-09-21 - València

null 2017-09-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
21-09-2017
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 de juliol de 2017.
SECRETARIA GENERAL I DEL PLE
0002 - Canvi de vocals representants del Grup Municipal València en Comú i nomenament de la Presidència.
Expediente: O-05652-2017-000001-00 -
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
0003 - Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic del Govern i Administració.
Expediente: E-02301-2017-000243-00 -
MOCIONS
0004 - "Moció que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Millora del procés de consulta ciutadana d'inversió en Districtes"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0005 - "Moció que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a les ""Subvencions de fomente al Associacionisme"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0006 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Millora del mecanisme de vot presencial en els pressupostos participatius"".
Expediente: O-89CIU-2017-000154-00 -
0007 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Realització d'una auditoria de necessitats i per a la dotació d'equips i material de treball a la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2017-000180-00 -
0008 - "Moción que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Dotació de jupetins als policies locals de forma individualitzada"".
Expediente: O-89CIU-2017-000180-00 -
0009 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Realització del disseny, desenrotllament i implantació del Pla d'Emergències davant d'Inundacions en la Ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000180-00 -
0010 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Traçabilitat i visibilitat de les mocions i preguntes aprovades en els òrgans de govern del Ple, de les Comissions de Ple i de les Juntes Municipals de Districte"".
Expediente: O-89CIU-2017-000181-00 -
PREGUNTES
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'execució del pressupost de Policia Local de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Dotació de material de seguretat per a la Policia Local de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Reguarda de policia local en el Cabanyal"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Policia de Barri"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Seguretat en l'Ajuntament en període estival"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Mercats extraordinaris"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Projectes d'inversió en barris segona edició pressuposts participatius (2017)"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Projectes d'inversió en barris primera consulta ciutadana (2016)"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Projectes d'inversió en barris pressuposts participatius exercici 2018"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Contracte menor 'Participa Reina'"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Contracte menor de manteniment de la plataforma de participació ciutadana"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'estratègia EDUSI Va Cabanyal-Canyamelar-Cap de França"".
Expediente: O-89POP-2017-000072-00 -
0023 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Parc de Bombers de l'Oest. Previsions"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Situació actual del Parc de Bombers de l'Oest"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0025 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Informes del Parc de Bombers de l'Oest"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Pressupost del Parc de Bombers de l'Oest"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Tipus de reformes a efectuar en el Parc de Bombers de l'Oest"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0028 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Dates per a la realització de les reformes en el Parc de Bombers de l'Oest"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0029 - "Preguntas que presenta Dª. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativas al ""Nombre de càmeres del circuit tancat de televisió (CCTV) en el Jardí del Túria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0030 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativas a ""Zones que comprenen les càmeres del circuit tancat de televisió (CCTV) en el Jardí del Túria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0031 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat de les càmeres del circuit tancat de televisió (CCTV) en el Jardí del Túria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0032 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Manteniment de les càmeres del circuit tancat de televisió (CCTV) del Jardí del Túria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0033 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Actuacions realitzades gràcies al circuit tancat de televisió (CCTV) del Jardí del Túria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0034 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat jurídic de les càmeres del circuit tancat de televisió (CCTV) del Jardí del Túria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0035 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'ús i destrucció imatges del circuit tancat de televisió (CCTV) del Jardí del Túria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0036 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Altres zones amb vigilància per mitjà d'equips de videocàmeres"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0037 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Disposició de la documentació del circuit tancat de televisió (CCTV) del Jardí del Túria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0038 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Situació del sistema de gravació del circuit tancat de televisió (CCTV) del Jardí del Túria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0039 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativas a ""L'estat del sistema de circuit tancat de televisió (CCTV) de la Central de Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0040 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Manteniment del circuit tancat de televisió (CCTV) en la Central de Policia Local València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0041 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Portes d'accés a la Central de Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0042 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat de les entrades a la Central de Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0043 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a""L'autorització per a entrar"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0044 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Seguretat de la Central de Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0045 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Infraccions de tràfic de motos en la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0046 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Infraccions per prostitució en via pública"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0047 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Llocs on es van produir les infraccions per prostitució"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0048 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Focus de prostitució"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0049 - "Preguntas que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Posicionament sobre prostitució a València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0050 - "Preguntas que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Queixes veïns per problemes de prostitució"".
Expediente: O-89CIU-2017-000175-00 -
0051 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Procés de participació per a la reurbanització de la Plaça de La Reina"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0052 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Participació ciutadana de la revisió del PGOU en desenrotllament"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0053 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat d'execució de projectes d'inversions en barris de la consulta ciutadana de l'any 2016"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0054 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat d'execució de projectes d'inversions en barris de la consulta ciutadana de l'any 2017"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0055 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de tràfic en el carril bici de la ronda interior"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0056 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de tràfic de ciclistes amb altres modes de transport i sancions"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0057 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Terminis definitius per a la posada en marxa del nou Reglament de Participació Ciutadana"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0058 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Nous projectes integrals d'estratègia participativa en barris de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0059 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Reunions de la nova regidora de Participació amb la Federació de Veïns"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0060 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Calendari de la Mesa Tècnica sobre Rambleta, vinculada a la Comissió d'Investigació del cas Taula
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0061 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Constitució de Juntes Municipals per a les pedanies"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0062 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Calendari de reunions per a abordar els pressupostos participatius en l'edició de l'any 2018"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0063 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Portals de Transparència d'entitats dependents encara no operatius"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0064 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'índex de Transparència Internacional 2017"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0065 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Cessió de locals municipals a València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0066 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Declaració d'Utilitat Pública Municipal"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
0067 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'Agència Antifrau"".
Expediente: O-89CIU-2017-000176-00 -
PRECS I PREGUNTES
PRESIDÈNCIA
0068 - "Proposta ""in voce"" de canvi de dia de celebració de la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers i Intervenció en Emergències del pròxims mesos de novembre i desembre.