2017-09-21 - València

null 2017-09-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
21-09-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE SEPTIEMBRE 2017

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 20 de juliol de 2017.
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL
0002 - "Autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat pública secundària de professor especialista per a la impartició del mòdul formatiu ""Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals"".
Expediente: E-01101-2017-001261-00 - Aprovat
0003 - Autorització de compatibilitat pública com a Professora Associada al Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-000775-00 - Aprovat
MOCIONS
0004 - "Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Visionat del programa de serveis de vehicles oficials i parc mòbil"".
Expediente: O-89CIU-2017-000184-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Previsió de la presa de possessió de les 18 places de bomber de l'oferta d'ocupació pública del 2016"".
Expediente: O-89POP-2017-000070-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Plantilla ocupada 15 de setembre de 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000070-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Jubilacions i previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'ajuntament en el 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000070-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Valoració en el comité de seguretat i salut, d'un jupetí personal i individual per a cada policia operatiu"".
Expediente: O-89POP-2017-000070-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre la il·luminació de la fatxada de l'ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2017-000182-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre la incorporació de TAGs aprovats"".
Expediente: O-89CIU-2017-000182-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre la informació de l'activitat dels vehicles oficials"".
Expediente: O-89CIU-2017-000182-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre el concurs de les places de cap de secció de cultura festiva"".
Expediente: O-89CIU-2017-000182-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre la intranet valentia/ de l'ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000182-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES