2017-09-21 - València

null 2017-09-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
21-09-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 de juliol de 2017.
Aprovat
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Canvi de vocals representants del Grup Municipal València en Comú i nomenament de la Vicepresidencia 1ª.
Expediente: O-05653-2017-000001-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient.
Expediente: E-02610-2017-000104-00 - Aprovat
MOCIONS
0004 - "MOCIÓ remesa per la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura, relativa a la Moció que presenta Dª. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El búnker d'El Saler"".
Expediente: O-89CIU-2017-000151-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Enjardinament Gran Via Ferran el Catòlic"".
Expediente: O-89CIU-2017-000144-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Arbrat interior antic Mercat d'Abastos"".
Expediente: O-89CIU-2017-000174-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Estat enjardinament Parc de la Cultura"".
Expediente: O-89CIU-2017-000174-00 - Retirat
0008 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Plagues de rosegadors"".
Expediente: O-89CIU-2017-000174-00 - Aprovat
0009 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Ajudes barquers tendals embarcacions Albufera"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Rebutjat
0010 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Campanya utilització tovalletes higièniques"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Quedar assabentat
0011 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Reunió urgent amb AENA"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Tramitació de declaració BIC dels tocs manuals de campanes"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Aprovat
PREGUNTES
0013 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Moció enjardinament font de la Plaça de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2017-000173-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Moció enjardinament Gran Via Ferran el Catòlic"".
Expediente: O-89CIU-2017-000173-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Moció contenidors insalubres"".
Expediente: O-89CIU-2017-000173-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Moció herbácies en escocells"".
Expediente: O-89CIU-2017-000173-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Nucli zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2017-000173-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Treballs en la figura del Gulliver"".
Expediente: O-89CIU-2017-000173-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Servici recollida residus plàstics agrícoles"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Neteja canalons Passeig Albereda"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Cens de flamencs al Racó de l'Olla"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Palla de l'arròs"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Manteniment grans parcs"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Mitjana en carrer d'Alcàsser"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Inventari de l'arbratge"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en plaça de Roma"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en plaça de Nou Moles"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Neteja en els grans parcs"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en carrer Torres Torres"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tala d'arbres en 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí del carrer de l'Emigrant Valencià"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Retall de la tanca central en Pérez Galdós"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda ficus en Peris i Valero"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Xarxa reg en General Avilés"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Plantacions en el Parc Central"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Plantacions d'arbres en 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Replantació de flors"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0038 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Projecte d'ampliació del nucli zoològic municipal"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0039 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Contractació del manteniment i cura dels animals en el nucli zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0040 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Contaminació acústica Russafa"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
0041 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda Reus Ruaya"".
Expediente: O-89POP-2017-000067-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0042 - "Proposta ""IN VOCE"" de la Presidència, de canvi de dia de celebració de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic dels pròxims mesos de novembre i desembre.
Aprovat