2017-09-21 - València

null 2017-09-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
21-09-2017
Hora:
09:15
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 20 de juliol de 2017.
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS
0002 - Proposa concedir la distinció de Fill Adoptiu, a títol pòstum, de la Ciutat de València a favor del Sr. Cesáreo Fernández Álvarez.
Expediente: E-02000-2017-000085-00 -
0003 - Proposa concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del Sr. José Mir Pallardó.
Expediente: E-02000-2017-000086-00 -
0004 - Proposa concedir el títol de Filla Predilecta de la Ciutat de València a la Sra. Trinidad Simó Terol.
Expediente: E-02000-2017-000087-00 -
0005 - Proposa concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València al Sr. Vicente Berenguer Llopis
Expediente: E-02000-2017-000088-00 -
0006 - Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del dret i la tradició de la Tira de Comptar
Expediente: E-02000-2017-000089-00 -
0007 - Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de la Coordinadora Valenciana d'Organitzacions No Governamentals (CVONGD)
Expediente: E-02000-2017-000090-00 -
0008 - Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV)
Expediente: E-02000-2017-000091-00 -
0009 - Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del València Basket Club.
Expediente: E-02000-2017-000092-00 -
MOCIONS
0010 - "Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre instar a la Generalitat Valenciana la Declaració de Festa d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana a la Romeria del Stmo. Crist de la Salut de El Palmar pel Real Llac Albufera"".
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0011 - Moció que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre el compliment d'obligacions de publicitat activa en la web de Junta Central Fallera.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0012 - Moció que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre foment del coneixement del Modernisme valencià.
Expediente: O-89CIU-2017-000151-00 -
0013 - Moción que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre actes commemoratius al fundador de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000179-00 -
0014 - Moción que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la modificació del mètode de les concessions a clubs esportius.
Expediente: O-89CIU-2017-000183-00 -
PREGUNTES
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre l'oferta d'activitats en les piscines municipals durant l'estiu.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre transparència en la pàgina web de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre ajudes per a material escolar de l'alumnat del 2n cicle d'educació infantil curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre el Xec Escolar curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre el col·lapse de la matriculació online en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre el contracte per al desenrotllament del programa 'Fent Escola, fent Cooperativa.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre informació al públic sobre el nou procediment de matrícula en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre el nou calendari de matrícula en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre l'oferta de grups en el procés de matrícula en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre suport informàtic per a la matriculació online en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre les ajudes de menjador escolar per a alumnes del CEIP Manuel González Martí de Benifaraig.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la licitació del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda en l'Oficina Municipal d'Infovivienda Solidària.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el conveni amb l'associació Amics de la Gent Major.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre la situació del III Pla MIO.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre el canvi noms de carrers.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre contracte artistes fallers.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre sol·licitud subvenciones.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre sol·licitud documentació.
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0033 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre sol·licitud informació pressupost ""Cultura als Barris"".
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0034 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre sol·licitud informació pressupost ""La Veronal/Marcos Morau"".
Expediente: O-89POP-2017-000066-00 -
0035 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ajudes del 1,5% de Foment.
Expediente: O-89CIU-2017-000178-00 -
0036 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre redacció del bàndol de falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000178-00 -
0037 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre brigada de neteja de monuments.
Expediente: O-89CIU-2017-000178-00 -
0038 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciudadanos, sobre festivitat d'El Palmar.
Expediente: O-89CIU-2017-000178-00 -
0039 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre Gran Fira de Juliol.
Expediente: O-89CIU-2017-000178-00 -
0040 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre les inscripcions romanes.
Expediente: O-89CIU-2017-000178-00 -
0041 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre exclusió projecte Memòria Històrica.
Expediente: O-89CIU-2017-000178-00 -
0042 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre reclamació judicial gestió del Teatre Musical.
Expediente: O-89CIU-2017-000178-00 -
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'estat de les infraestructures esportives de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000183-00 -
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre senyalització Ajuntament de Poble Nou del Mar.
Expediente: O-89CIU-2017-000183-00 -
PRECS I PREGUNTES