S'està cercant, espereu....

2017-07-24 - València

Vés enrere 2017-07-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
24-07-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 26 de juny de 2017.
Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 31 de maig del 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits del P.G.O.U. relativa a la Ximenera sítia en el carrer Xeraco núm. 13.
Expediente: E-03001-2016-000123-00 - Aprovat
0003 - Proposa donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 31 de maig del 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del P.G.O.U. per a l'ampliació del Col·legi Públic 'Primer Marqués del Túria'.
Expediente: E-03001-2015-000180-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar definitivament la correcció d'errades relativa a l'article 7 de les Normes Urbanístiques del PRIM del Sector Patraix.
Expediente: E-03001-2017-000066-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall en l'illa situada en l'Avinguda del Germans Maristes cantó amb el carrer General Urrutia.
Expediente: E-03001-2017-000029-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Modificatiu de la parcel·la delimitada per els carrers Miniaturista Meseguer i Rafael Tenes Escrich de Benimamet.
Expediente: E-03001-2009-000157-00 - Aprovat
0007 - Proposa donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de juliol del 2017, relatiu al sotmetiment a informació pública de l'Estudi de Detall per a ordenació de volums en l'illa 6.3 del PRIM PATRAIX, cantó entre Av. José Roca Coll i carrer Pio XI.
Expediente: E-03001-2017-000058-00 - Quedar assabentat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0008 - "Proposa declarar la caducitat del Programa d'Actuació Integrada del Sector SUP T-4 'Benimaclet' i resoldre el Conveni Urbanístic subscrit amb la mercantil ""URBEM, S.A."".
Expediente: E-03003-2017-000006-00 - Aprovat
0009 - "Proposa denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del PAI Unitat d'Execució ""D"" del PRI de Benimamet.
Expediente: E-03001-2000-000043-00 - Aprovat
0010 - "Proposa aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució del Sector de sòl urbà 'Avinguda Malva-rosa' a favor de la Mercantil ""Luis Martínez Benito, S.A."".
Expediente: E-03001-2001-000204-00 - Aprovat
OBRES D'INFRAESTRUCTURA.
0011 - "Poposa prorrogar el termini d'execució de les obres d'urbanització Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució 'Palleter"".
Expediente: E-03301-2006-000113-00 - Aprovat
MOCIONS.
0012 - Sr. Novo, sobre convenis en Col·legis Oficials professionals per a la tramitació de llicències.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Rebutjat
0013 - Sr. Estellés, sobre normalització de la mobilitat de bicicletes en el Passeig Marítim.
Expediente: O-89CIU-2017-000168-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Sr. Estellés, sobre els nous semàfors en ambre per a vianants.
Expediente: O-89CIU-2017-000168-00 - Rebutjat
0015 - Sr. Estellés, sobre convenis amb Col·legis Professionals per a agilitzar llicències.
Expediente: O-89CIU-2017-000168-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0016 - "Sr. Mendoza, sobre el Servici ""PORTA A PORTA"" EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0017 - Sr. Mendoza, sobre el Congrés Mundial de la Bici.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0018 - Sr. Mendoza, sobre neteja carrils bici.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0019 - Sr. Mendoza, sobre obres carril bici Sant Vicent/ Plaça d'Espanya/Sant Agustí.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0020 - Sr. Mendoza, sobre carril bici per Ferran el Catòlic.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0021 - Sr. Mendoza, sobre marquesines en la Plaça de Tetuan.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0022 - Sr. Mendoza, sobre peatonalizació de la Plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0023 - Sr. Mendoza, sobre ralentitzat de tràfic.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0024 - Sr. Mendoza, sobre carril Bus nocturn.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0025 - Sr. Novo, sobre actuacions judicials del tripartit en les ocupacions del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0026 - Sr. Novo, sobre ajudes Patrimoni Rural Protegit (2).
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0027 - Sr. Novo, sobre calçades de llambordes en el barri del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0028 - Sr. Novo, sobre cessió de solars a entitats (2).
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0029 - Sr. Novo, sobre expropiació Alqueria de Falcó.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0030 - Sr. Novo, sobre futur del solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0031 - Sr. Novo, sobre immoble Casa del Rellotger.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0032 - Sr. Novo, sobre llicència d'obres Hotel Avinguda Aragó.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0033 - Sr. Novo, sobre macrorrecinte per a concerts i festivals en la ZAL.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0034 - Sr. Novo, sobre negociacions Ajuntament i empresa IGSA.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0035 - Sr. Novo, sobre Pla Especial de la ZAL (2).
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0036 - Sr. Novo, sobre plecs Projecte reordenació Plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0037 - Sr. Novo, sobre projecte participatiu per al PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0038 - Sr. Novo, sobre regulació de l'ús d'apartaments turístics (2).
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0039 - Sr. Novo, sobre regularització de concessions de les Platges del Cabanyal-Malvarrosa.
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0040 - Sr. Novo, sobre titularitat Estacioneta de Natzaret (2).
Expediente: O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre el nou projecte per al PAI Benimaclet Este.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre la rehabilitació del Palau Del Temple.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre l'estat dels rastells de carrer Serrà.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre la potestat de denunciar els apartaments turístics il·legals.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre la ruta escolar segura del Col·legi Dominics.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre la demolició del Casino Pinzón.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre els equipaments en els solars dels carrers Blasco Ibáñez, Francesc Eiximenis i Vidal Canelles.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre el conveni entre l'Ajuntament i l'empresa Expogrupo.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre la presentació proposada per a l'ampliació del Botànic.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Velluters.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre l'anunci del pla per a ús provisional de solars urbans.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0052 - "Sr. Estellés, sobre el ""Festival della Città Metropolitana Napoli"".
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre accidents de bicicleta amb vianant en la ciutat de València i campanyes
Expediente: O-89CIU-2017-000150-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre dades de qualitat de servei de línies d'EMT i dades en el Portal de Transparència d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000150-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre les condicions de circulació i seguretat de les bicicletes en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000150-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre la circulació de bicicletes en el Passeig Marítim.
Expediente: O-89CIU-2017-000150-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre els semàfors ambre de vianants en els carrers Pintor Maella i Xiva.
Expediente: O-89CIU-2017-000150-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre dades viatge del Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible a Holanda.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre proposta perquè els Taxi puguen agafar o deixar viatgers només en les cantons.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
0060 - "Sr. Estellés, sobre senyals de ""Preferencia Ciclista"" incloses en el pròxim catàleg de senyals del Ministeri.
Expediente: O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0061 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si es va a buscar algun consens per la Delegació de Mobilitat sobre la prohibició d'aparcament nocturn en el carril bus, a la vista de les enquestes aparegudes en les que es posa de manifest que la ciutadania majoritàriament rebutja esta mesura.
Contestada
0062 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si el Delegat de Mobilitat rebrà a Víctor Pérez, que és el President de FOTUR.
Contestada
0063 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega que se li informe quins proveïdors que van actuar de forma gratuïta en la Bicifest i quins servicis van prestar.
Quedar assabentat
0064 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Novo prega que s'emeta un informe jurídic sobre la possibilitat de mantindre el Conveni de visat de garantia urbanística amb el Col·legi d'Arquitectes, perquè entén que dotaria a esta actuació de major objectivitat que si ho fera una empresa privada.
Quedar assabentat