S'està cercant, espereu....

2017-06-26 - València

Vés enrere 2017-06-26

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
26-06-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 22 de maig de 2017.
Aprovat
0002 - Dóna compte dels dictàmens emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de 14 de Juny del 2017.
Expediente: E-05692-2017-000001-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa donar compte del reajustament d'alineacions en el carrer Guillem de Castro, 38.
Expediente: E-03001-2016-000137-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0004 - "Proposa deixar sente efecte l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució PRI-8 ""Forn d'Alcedo"".
Expediente: E-03001-1999-000647-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar les mesures impulsores de les polítiques de foment de l'edificació i rehabilitació d'immobles en la ciutat de València a través del Registre Municipal de Solares i Edificis a Rehabilitar
Expediente: E-03A01-2017-000019-00 - Aprovat
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.
0006 - "Proposa aprovar la transferència d'aprofitament i acceptar la cessió, reconéixer el dret a l'ingrés i aprovar el Projecte de Reparcel·lació Forçosa Fase 1A- Àmbit A.4-1 ""Actuación Urbanística Parque Central""
Expediente: E-03102-2016-000001-00 - Aprovat
SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
0007 - Proposa arxivar el procediment de modificació puntual de l'Ordenança Municipal Reguladora d'Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Elements i Equips de Telecomunicació.
Expediente: E-03501-2016-000772-00 - Aprovat
MOCIONS.
0008 - Sr. Mendoza, sobre denúncies d'inspectors de l'EMT en el carril bus.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Estellés, sobre actuacions pendents de realitzar en el barri de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2017-000136-00 - Contestada
0010 - Sr. Estellés, sobre el compliment de Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de noviembre, per el qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat Social i de la Seua Inclusió Social.
Expediente: O-89CIU-2017-000136-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Estellés, sobre l'estat del solar situat en Av. Gaspar Aguilar, 54.
Expediente: O-89CIU-2017-000136-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Sr. Estellés, sobre senyals de 'preferència ciclista' en l'anell ciclista.
Expediente: O-89CIU-2017-000136-00 - Rebutjat
0013 - Sr. Estellés, sobre la participació de Cs en el Pla Director de Seguretat vial en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000136-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0014 - Sr. Estellés, sobre demolició del Metropol
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre l'enderrocament de l'antiga cervecera del barri de Creu Coberta.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre el paviment de llambordes de Russafa i Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre ajudes al patrimoni rural protegit.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre reivindicacions veïnals a Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre la reurbanització de la Plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre la subestació de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre tornada de les obres de la T2.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre dispositiu de Sant Joan en l'EMT i aturs convocats.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre multes dels inspectors de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre proposta perquè els Taxi agafen i deixen viatgers només en les cantonades.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre projecte de Jardí de Cuevas Carolines en Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre ampliació d'EMT en 800.000 places la seua oferta d'estiu.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre reurbanització del carrer Dr. Buen en Benimámet
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre estat de degradació de l'entorn de Bombes *Gens i futurs projectes urbanístics en els barris de Tendetes i Marchalenes.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre senyals de 'preferència ciclista'.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre limitació a 60 km/h al final de l'autopista del Saler i gestió del port del Saler.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre represa obres del Parc Lineal.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre ocupació del Col·legi Major Luis Vives i futur urbanístic del mateix.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre suspensió de la reunió en el Palmar amb els veïns sobre la CV-500.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre Pla Director de Seguretat Vial per a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre retards en les línies d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre insistència del Sr Alcalde de València en què la Policia Local ha de multar als ciclistes que no complisquen les normes.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre senyal de prohibició en el carril bus de València que presumptament vulnera la norma.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre Coordinador Agencia Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre dades de Valenbisi 2017 vs 2016 vs 2015 per mes.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobr segregació carril bus i de carrils bici.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre crònica d'un Usuari de l'Anelle Ciclista de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0044 - Sr. Novo, sobre ajudes Patrimoni Rural Protegit.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0045 - Sr. Novo, sobre cessió de solars a entitats.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0046 - Sr. Novo, sobre document del Pla Estratègic de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0047 - Sr. Novo, sobre edifici antic Cine Metropol.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0048 - Sr. Novo, sobre Fitxes Catàleg dels edificis de la Universitat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0049 - Sr. Novo, sobre llicències antic immoble Alameda Palace.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0050 - Sr. Novo, sobre ocupacions il·legals en el Cabanyal (4).
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0051 - Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Grabador Esteve (2).
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0052 - Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Isabel la Católica (2).
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0053 - Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Jorge Juan (2).
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0054 - Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Martínez Ferrando (2).
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0055 - Sr. Novo, sobre reurbanització carrer Major de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0056 - Sr. Novo, sobre situació expedient tancament Campus Universitat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0057 - Sr. novo, sobre subestació elèctrica del carrer Menorca.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0058 - Sr. Novo, sobre titularitat Estacioneta de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0059 - Sr. Novo, sobre tramitació llicències antiga Patatera.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0060 - Sr. Novo, sobre llicències i ocupacions de via pública.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0061 - Sr. Novo, sobre passarel·la Malva-rosa (2).
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0062 - Sr. Mendoza, sobre senyals carril bici.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0063 - Sr. Mendoza, sobre reunions Taula de la Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0064 - Sr. Mendoza, sobre prohibició circulació motocicletes carril bus.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0065 - Sr. Mendoza, sobre prohibició d'aparcament nocturn en el carril bus.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0066 - Sr. Mendoza, sobre denuncias en el carril bus.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0067 - Sr. Mendoza, sobre vaga de l' EMT durant la nit de Sant Joan.
Expediente: O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
0068 - Sr. Giner, sobre Pla EDUSI Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000122-00 - Contestada
0069 - Sr. Estellés, sobre obres de reparació de la Marina Real.
Expediente: O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
0070 - Sr. Giner sobre inversions municipals en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000122-00 - Contestada
CONTESTACIONS A PRECS.
0071 - Resposta al prec formulat in voce en la sessiò de la comissió de 22 de maig de l2017 pel Sr. Novo, en relació a l'expedient de les Obres d'Urbanització en Av. Estació i Miniaturista Meseguer de Benimámet.
Expediente: E-00406-2017-000005-00 - Contestada
0072 - PRECS I PREGUNTES.
0072 - Proposa iniciar el procés de consulta i informació publica del a modificació puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers, Jaime Roig, Alvaro de Bazán i Alemanya.
Expediente: E-03001-2017-000079-00 - Aprovat
0073 - Moció del Sr. Grau, sobre mesures de protecció del Col·legi Major Lluís Vives.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Aprovada proposta alternativa